Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015

Ê-sai 43:14-28
Một Việc Mới

“Này, Ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa vào thời Tiên tri Ê-sai hiểu “việc mới” Đức Chúa Trời sẽ làm là việc gì? Ngày nay chúng ta hiểu “việc mới” này như thế nào? Việc mới nào mà Đức Chúa Trời làm cho bạn thời gian gần đây?

Sau hơn 2,000 năm, chúng ta là Cơ Đốc nhân của thời hiện đại hiểu rằng chương trình cứu rỗi đã được hoạch định trước khi thế giới này được tạo dựng (1 Phi-e-rơ 1:19-20) vẫn được Kinh Thánh gọi là chương trình cứu rỗi là huyền nhiệm, được giấu kín trải qua các thời kỳ. Chương trình cứu rỗi qua sự chết của Con Đức Chúa Trời được giấu kín ngay cả với các thiên sứ (1 Phi-e-rơ 1:12). Nhưng điều này không có nghĩa là các tiên tri chỉ rao truyền các sứ điệp từ Đức Chúa Trời mà không hiểu chút gì về các sứ điệp này. Có thể họ không biết hết nội dung của sứ điệp mà họ rao truyền, nhưng họ biết những lời họ truyền có ý nghĩa gì cho thời kỳ của họ. Họ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân tộc của họ. Tiên tri Ê-sai biết Ba-by-lôn sẽ sụp đổ. Ông biết Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc dân tộc ông, nhưng ông không biết sự cứu chuộc lạ lùng qua Chúa Giê-xu ở trong tương lai xa hơn.

Việc sử dụng thì quá khứ trong câu 18 cho thấy rằng những người bị lưu đày đã bị sửa phạt đủ. Kỷ nguyên cũ của luật pháp, tội lỗi, và sự sửa phạt đã kết thúc. Đức Chúa Trời công bố rằng, Ngài sẽ làm một việc mới (câu 19). Nhưng việc mới này là gì? Trong sự kiện “Xuất Ê-díp-tô Ký,” Đức Chúa Trời là Đấng đã đem dân Ngài ra khỏi Ai Cập và nhấn chìm đạo quân của Ai Cập trong Biển Đỏ, và Ngài sẽ làm những điều lớn hơn. Vì thế, khi nói Ít-ra-ên đừng nhớ lại những sự đã qua (câu 18), Đức Chúa Trời muốn họ nhận thức rằng, Ngài sẽ làm một việc mới. Trong lần trở về từ chỗ lưu đày, là lần “Xuất Ê-díp-tô Ký” thứ hai, người Giu-đa sẽ vượt qua sa mạc là nơi Đức Chúa Trời sẽ cung cấp nước dư dật cho họ. Vì dân mà Ngài đã làm ra sẽ ca ngợi Ngài. Trong tương lai sẽ có lần “Xuất Ê-díp-tô Ký” thứ ba khi Đấng Mết-si-a trở lại để tập hợp dân Ngài (43:5-6) và thiết lập một ngàn năm bình an trên đất.

Những sự cũ đã qua đi như thế nào trong cuộc đời bạn? Hy vọng mới của bạn nơi Đức Chúa Trời là hy vọng như thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hy vọng con có nơi Ngài, vì những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Xin thêm đức tin cho con để con có thể chia sẻ với người khác niềm hy vọng và những điều mới mà Ngài đã làm trong đời con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top