Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015

2 Ti-mô-thê 2:20-21
Chiếc Bình Quý Trọng

“Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh ngôi nhà lớn, bình vàng và bình bạc, bình gỗ và bình đất chỉ về gì? Tại sao trong Nhà Chúa có sự hiện diện của bình sang lẫn bình hèn? Cơ Đốc nhân thật cần làm gì để trở nên chiêc bình quý trọng cho Chúa sử dụng? Làm thế nào để nhận biết những chiếc bình gỗ, bình đất trong Hội Thánh?

Sau khi nêu tên hai giáo sư giả là Hy-mê-nê và Phi-lết mà sự dạy dỗ của họ phá đổ đức tin của con dân Chúa (câu 17), Sứ đồ Phao-lô đưa ra hình ảnh bình vàng và bình bạc, bình gỗ và bình đất trong một ngôi nhà lớn. Trong ví dụ này, ngôi nhà lớn chỉ về Hội Thánh của Chúa; những chiếc bình vàng và bình bạc là bình quý trọng dùng vào những việc sang, chỉ về những tôi con thật của Chúa; và những bình gỗ và bình đất dùng vào việc hèn, chỉ về các giáo sư giả. Chúa Giê-xu cũng dạy Hội Thánh trên đất bao gồm cả chiên lẫn dê, đến ngày cuối cùng chính Ngài sẽ chia chiên với dê ra. Vì vậy việc xuất hiện những giáo sư giả làm những việc hèn hạ trong Hội Thánh là điều Chúa đã nói trước. Vấn đề quan trọng là những Cơ Đốc nhân thật phải thanh tẩy mình cho sạch những điều ô uế, người đó sẽ là chiếc bình quý trọng dành riêng cho chủ sử dụng, có ích cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Hội Thánh Chúa được xây dựng trên nền vững chắc của Đức Chúa Trời (câu 19), nhưng hiện tại vẫn còn là một tổ chức ở trần thế, nên chúng ta không ngạc nhiên khi trong tổ chức này vẫn còn có sự hiện diện của đủ hạng người, từ những người bất toàn cho đến những giáo sư giả; từ những người tội lỗi cho đến những người vô luân. Câu 22 dạy chúng ta điều phải làm, đó là không phải chúng ta xét đoán hay loại trừ những người xấu, vì đó không phải là việc của chúng ta nhưng là sống chung cho đến ngày cuối cùng, và điều quan trọng là cần phải nhờ Chúa Thánh Linh soi sáng để giữ mình khỏi những ảnh hưởng xấu của những chiếc bình bằng gỗ, bằng đất đó. Khi chúng ta quyết không dự phần vào những điều ô uế như vậy chúng ta sẽ trở nên quý trọng, được thánh hóa, và hữu dụng cho Chúa để Ngài sử dụng vào mọi việc lành.

Làm chiếc bình quý trọng không phải để khoe khoang nhưng để sẵn sàng cho Chúa dùng. Hãy để Lời Chúa thanh tẩy và đổ đầy trong chiếc bình của mình để trở thành bình vàng, bình bạc quý trọng cho Chúa sử dụng. Tình trạng Hội Thánh bạn thế nào? Bạn cần làm gì để trở nên người hữu ích cho Chúa và Hội Thánh?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì bài học này giúp con an lòng khi đối diện với những nan đề trong Hội Thánh. Nguyện Chúa vui dùng con trong mọi việc lành Ngài sắm sẵn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top