Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2015

2 Các Vua 6:18-23
Chiến Thắng Bằng Sự Cầu Nguyện

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7, 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai lần cầu nguyện của Tiên tri Ê-li-sê cho thấy ông chiến đấu với quân đội Sy-ri theo chiến thuật nào? Tại sao ông ngăn không cho vua Ít-ra-ên giết hại tù binh? Kết quả thế nào? Bạn áp dụng bài học này trong cuộc sống ra sao?

Sau khi cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho đầy tớ của mình để thấy được xe lửa, ngựa lửa đang bao vây quanh che chở bảo vệ cho thầy trò Tiên tri Ê-li-sê, thì quân đội Sy-ri đã tiến đến gần. Tiên tri Ê-li-sê tiếp tục cầu nguyện với Chúa xin Ngài làm cho đoàn quân bị mù. Chúa nhậm lời ông. Rồi ông dẫn toàn bộ quân lính mù đó đi vào thành Sa-ma-ri là thủ đô của Ít-ra-ên. Đến nơi, ông lại tiếp tục cầu nguyện xin Chúa mở mắt quân địch ra, Chúa tiếp tục nhậm lời ông. Quân Sy-ri vô cùng sửng sốt và run sợ vì họ thấy mình trở nên tù binh giữa kinh thành Sa-ma-ri. Tiên tri Ê-li-sê ngăn không cho vua Ít-ra-ên giết tù binh mà yêu cầu vua dọn bánh và nước cho họ ăn rồi thả về. Có lẽ vua Sy-ri thấy quyền năng của Đức Chúa Trời bảo vệ Ít-ra-ên nên lui binh và từ đó không còn quấy nhiễu đất nước Ít-ra-ên như trước nữa.

Vua Ít-ra-ên muốn chiến thắng quân thù bằng cách tiêu diệt, nhưng Tiên tri Ê-li-sê chiến thắng quân thù bằng lòng nhân từ và sự cầu nguyện. Nếu giết hết tù binh, chiến tranh chắc chắn sẽ tiếp diễn, nhưng tha tù binh, hòa bình tức thì được tái lập. Đức Chúa Trời là Đấng che chở con dân Chúa bởi quyền năng của Ngài, Ngài cũng luôn lắng nghe lời cầu nguyện và đáp lời con cái yêu dấu của Ngài. Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu nhấn mạnh: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7, 8). Và tiếp theo đó Ngài dạy rằng, sau khi đã nhận được quyền năng của sự đáp lời cầu nguyện thì phải sống theo luật vàng của Chúa: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12). Có thể chúng ta có nhiều người thù nghịch trong cuộc sống. Khi chiến đấu bằng bản tính xác thịt, chúng ta sẽ dễ dàng triệt hạ lẫn nhau, nhưng nếu chiến đấu bằng sự cầu nguyện, đối xử nhân từ, chúng ta sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta lẫn người thù nghịch.

Bạn có đang chiến đấu với người nào chống đối bạn không? Bạn muốn triệt hạ hay đối xử nhân từ với họ?

Lạy Chúa, xin cho con không giải quyết mọi việc bằng ý riêng mình nhưng biết cầu nguyện dâng mọi sự lên Chúa, tin rằng Chúa sẽ đáp lời và giải quyết mọi nan đề của con theo ý tốt lành của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top