Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2015

2 Các Vua 6:8-17
Nhìn Bằng Mắt Đức Tin

“Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vua Sy-ri thất bại trong chiến thuật phục kích quân Ít-ra-ên? Vua Sy-ri đã phản ứng thế nào? Tại sao đầy tớ của Tiên tri Ê-li-sê kinh hãi khi nhìn thấy quân địch bao vây? Tiên tri Ê-li-sê đã giúp cho đức tin đầy tớ được vững mạnh bằng cách nào? nhìn bằng mắt xác thịt hay mắt đức tin?

Chiến tranh bùng nổ giữa Sy-ri với Ít-ra-ên. Vua Sy-ri mật bàn với tướng lãnh chọn địa điểm mai phục để bất ngờ đánh úp quân Ít-ra-ên, nhưng nhiều lần mai phục đều bị Đức Giê-hô-va cho Tiên tri Ê-li-sê biết để báo tin cho vua Ít-ra-ên, nên quân Sy-ri hoàn toàn thất bại trong chiến thuật này. Khi vua Sy-ri nghi ngờ trong hàng ngũ mình có nội gián thì có người báo cho vua biết đó là Tiên tri Ê-li-sê tiết lộ bí mật cho vua Ít-ra-ên. Khi nghe như vậy, vua Sy-ri liền truy lùng, khi biết Tiên tri Ê-li-sê đang ở Đô-than, vua liền sai một đạo binh hùng hậu với xe ngựa chiến đến bao vây thành suốt đêm. Sáng ngày, đầy tớ của Tiên tri Ê-li-sê nhìn thấy bèn cuống cuồng lo sợ, nhưng Tiên tri Ê-li-sê trấn an đầy tớ mình rồi cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho anh ấy thấy vô số xe lửa và ngựa lửa của Đức Chúa Trời đang bao quanh Tiên tri Ê-li-sê.

Anh đầy tớ của Tiên tri Ê-li-sê vẫn còn non trẻ trong đức tin, anh đã nhìn bằng con mắt xác thịt, nên dù đã theo thầy và chứng kiến nhiều phép lạ thầy làm, nhất là những lần mới đây, thầy biết rõ các việc làm của vua Sy-ri trong nơi bí mật, nhưng anh vẫn kinh hãi khi thấy quân lính và xe ngựa bao vây. Ngược lại, với con mắt thuộc linh, Tiên tri Ê-li-sê không chút bối rối, ông bình tĩnh trấn an đầy tớ mình và để giúp cho đức tin của anh ấy vững mạnh thêm, ông cầu xin Chúa mở mắt thuộc linh của đầy tớ mình ra. Chúa đã nhậm lời và anh đầy tớ thấy vô số xe lửa ngựa lửa chung quanh thầy mình.

Sống bằng mắt xác thịt, chúng ta chỉ thấy những gì của thế gian này, nhưng sống bằng mắt thuộc linh, chúng ta thì sẽ thấy vô số đạo binh vô hình của Đức Chúa Trời đang bao phủ và bảo vệ con dân Chúa. Bài học này giúp chúng ta an lòng trước những sự tấn công của người thù nghịch cũng như những hoàn cảnh khó khăn bủa vây trong cuộc sống. Mắt xác thịt chúng ta thấy nan đề nhưng mắt thuộc linh khi được mở ra sẽ thấy: “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ” (Thi Thiên 34:7).

Nếu bạn không nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động trong đời sống mình thì hãy xét lại đức tin và cách nhìn của bạn. Bạn làm gì để có thể nhìn mọi sự bằng mắt đức tin?

Lạy Chúa, xin Ngài mở mắt đức tin con để con nhìn thấy sự bảo vệ của Chúa với con thật lớn lao hầu con vững đức tin và an lòng trước mọi nghịch cảnh.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top