Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015

Thi Thiên 118:22-29
Mừng Rỡ và Vui Vẻ Mỗi Ngày

“Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã thực hiện điều lớn và lạ lùng nào (câu 22)? Điều lớn và lạ lùng đó chỉ về ai (Ma-thi-ơ 21:42)? Phân đoạn này mô tả sự giải cứu của Đức Chúa Trời như thế nào? Câu 27, 28 cho thấy điều gì nơi con dân Chúa? Đó có phải là tâm tình của bạn không?

Từ câu 22 trở đi, đại từ nhân xưng “tôi” trở thành “chúng tôi” cho thấy hình ảnh một hội chúng đông đảo thờ phượng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Ở phần trên của Thi Thiên 118 đề cập đến tay hữu của Đức Giê-hô-va làm điều lớn và lạ lùng. Và một điều lớn và lạ lùng được đề cập ở đây là “hòn đá mà bị thợ xây loại ra đã trở nên đá góc nhà.” Hòn đá bị cho là vô giá trị đã được đặt ở vị trí trọng yếu trong công trình xây dựng. Nó làm nền tảng và chuẩn mực để các hòn đá khác được xây lên đúng vị trí trong một tòa nhà lớn. Chính Chúa Giê-xu đã trích dẫn Thi Thiên 118:22 khi Ngài đối diện với các thầy tế lễ và người Pha-ri-si. Ngài ngụ ý rằng, chính Ngài là hòn đá đó. Dù Chúa Giê-xu bị các lãnh đạo tôn giáo chối bỏ nhưng Đức Chúa Trời đã đặt Ngài ở vị trí tối quan trọng trong chương trình cứu chuộc. Ngài trở nên trung tâm của sự thờ phượng. Vì thế, việc dạy dỗ về sự cứu rỗi, những hành xử trong đời sống hằng ngày và sự thờ phượng Đức Chúa Trời đều phải dựa trên quan điểm chuẩn mực của Ngài.

Những câu Kinh Thánh trong Thi Thiên này cũng cho chúng ta thấy dân của Chúa có một niềm hy vọng chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ dành chiến thắng khải hoàn cho họ (câu 24). Họ chờ đợi một ngày hết lòng mừng rỡ và vui vẻ. Họ tiếp tục khẩn cầu cho ngày được Chúa giải cứu, được sung túc trên mọi phương diện (câu 25). Họ hát lời chúc tán Đấng Cứu Chuộc, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến để giải cứu họ (câu 26). Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm khi các đoàn dân đông đảo hát tung hô Chúa Giê-xu lúc Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 21:9). Và cuối cùng là lời tuyên xưng xác quyết niềm tin nơi Đức Chúa Trời: “Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài” (câu 28). Vì “Đức Chúa Trời là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời,” nên lời suy tôn ca ngợi, cảm tạ Chúa của con dân Ngài cũng sẽ vang vọng đến đời đời không cùng.

Hòn đá bị thợ xây loại bỏ nhưng lại được Đức Chúa Trời đem lên đặt vào nơi trọng yếu trong ngôi nhà. Hoạn nạn, kẻ thù bủa vây nhưng niềm hy vọng giải cứu từ Đức Chúa Trời vẫn không hề tàn. Cuộc đời của người theo Chúa không tránh khỏi những gian truân, bức hại, có lúc tưởng như bị dìm xuống dưới bùn sâu, vực thẳm, nhưng sau thập tự là sự sống lại vinh quang. Niềm tin này giúp chúng ta mỗi ngày vui sống và mừng rỡ trong ngày Chúa ban.

Nhờ đâu mà bạn có thể vui vẻ và mừng rỡ luôn mỗi ngày?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng giải cứu con trong cơn nguy khó; giúp đỡ và an ủi khi con thiếu thốn, lo buồn; đỡ nâng khi chân con vấp ngã; dắt con về khi con lạc đường… Nguyện tâm trí, tấm lòng, và môi miệng của con suy tôn Danh Chúa đến hơi thở cuối cùng trên đất này.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top