Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2015

2 Các Vua 5:19b-27
Hậu Quả của Lòng Tham Tiền bạc

“Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được,… lại đừng ham mê tiền bạc” (1 Ti-mô-thê 3:2, 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến ông Ghê-ha-xi tính toán phương cách để có được lễ vật từ ông Na-a-man? Ông đã phạm vào những tội nào khi tìm cách chiếm đoạt lễ vật đó? Hậu quả là gì?

Câu chuyện ông Na-a-man được chữa lành bệnh phong hủi là một câu chuyện đẹp, nhưng tiếp theo sau đó là một chuyện đáng buồn. Khi người đầy tớ của Tiên tri Ê-li-sê là ông Ghê-ha-xi thấy thầy mình cho ông Na-a-man ra về mà không nhận lễ vật thì ông nghĩ ngay một kế hoạch để làm giàu cho mình (câu 20). Ông đã chạy theo ông Na-a-man và nói dối với ông để nhận lễ vật đem về cất giấu trong nhà mình (câu 21-24). Sau đó, ông quay trở về và một lần nữa lại nói dối với thầy (câu 25). Hậu quả là ông phải nhận lãnh bệnh phong hủi của ông Na-a-man (câu 26, 27).

Là một đầy tớ của tiên tri, một người phục vụ Chúa nhưng ông Ghê-ha-xi đã để cho lòng tham tiền bạc chiếm ngự. Chính lòng tham đã khiến ông toan tính trong lòng để tìm cách bắt ông Na-a-man phải tặng quà cho mình. Và tệ hại hơn nữa là trong sự toan tính đó ông đã lấy Danh Chúa làm chơi khi chỉ Đức Giê-hô-va Hằng Sống mà thề! Bởi lòng tham, ông Ghê-ha-xi liên tục nói dối. Ông nói dối với ông Na-a-man là có hai học trò của tiên tri mới đến thăm, cần có quà cho họ. Với chiêu lừa đảo tinh vi này, ông đã nhận được quà cáp hậu hĩ từ ông Na-a-man đem về cất giấu trong nhà mình. Khi quay trở lại với Tiên tri Ê-li-sê, ông lại tiếp tục nói dối với thầy mình cách trắng trợn, mặc dù ông từng biết thầy mình luôn được thần của Đức Giê-hô-va soi sáng. Câu 27 là một câu đáng sợ, ngoài việc ông bị phong hủi trắng như tuyết, Kinh Thánh chon ghi: “Ghê-ha-xi đi ra khỏi Ê-li-sê.” Ông Na-a-man, một Dân Ngoại đã được chữa lành bệnh phong hủi và ra về với tấm lòng thờ phượng, tôn kính Chúa Hằng Hữu; ngược lại, ông Ghê-ha-xi, một người phục vụ Đức Chúa Trời phải ra đi với căn bệnh và chìm sâu vào bóng tối của cuộc đời.

Tiền bạc thu trữ được bằng sự lừa lọc bởi lòng tham không giúp gì cho ông Ghê-ha-xi mà ngược lại, đã làm cho ông đau đớn thân thể, nhục nhã tâm linh, và mất cả cơ hội phục vụ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên học trò mình là Mục sư Ti-mô-thê nên dạy người giám mục, hay người phục vụ Chúa nói chung, đừng ham mê tiền bạc. Lời dạy này cũng nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi chúng ta.

Tiền bạc đã tấn công bạn như thế nào? Bạn đã chiến thắng hay thất bại?

Lạy Chúa, xin giúp con sống thỏa lòng với sự ban cho của Chúa để con không rơi vào cạm bẫy của lòng tham mà hủy hoại cuộc đời.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top