Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2015

Lu-ca 20:45-47
Sống Chân Thật

“Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn” (câu 46).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao phải đề phòng các thầy thông giáo? Họ phạm những tội gì? Hậu quả ra sao? Bạn học và áp dụng những điều gì qua bài học hôm nay?

Trong ba câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đưa ra lời lên án rõ ràng nhất về nếp sống nhằm thỏa mãn cái tôi và tìm kiếm sự tâng bốc. Chúa khuyên dân chúng “hãy giữ mình về các thầy thông giáo,” bởi thay vì sống thánh khiết họ đã sống giả hình, không chân thật mà lại muốn ngồi “ghế quan trọng trong nhà hội.” Họ không những lừa dối dân chúng, mà còn lừa dối Đức Chúa Trời. Họ quên rằng: “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7).

Chúa lên án mạnh mẽ các thầy thông giáo về hai khía cạnh. Thứ nhất, là họ đã dùng thủ đoạn mang hình thức tôn giáo để lừa dối và lợi dụng người dân. Họ đã “nuốt nhà của các bà góa,” là những người cần được chăm sóc, giúp đỡ, nhưng các thầy thông giáo này đã không giúp mà còn lừa đảo, cướp đoạt tài sản của họ. Thứ hai, họ không bày tỏ Lời Đức Chúa Trời cho dân chúng, không dâng lên lời cầu nguyện phải lẽ, nhưng “cầu nguyện dài dòng” vô nghĩa. Họ đã dẫn dân tộc đến chỗ hư mất vì không nhận biết tội lỗi mình cũng như không hiểu Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc.

Chúa đưa ra một lời kết rõ ràng: Những ai sống thiếu chân thật như vậy “sẽ bị đoán phạt nặng hơn.” Chỗ danh dự trong bàn tiệc có thể biến thành chỗ trừng phạt.

Hướng về thập tự giá, con dân Chúa phải xét lại chính mình xem mình có thật sự kính sợ Chúa qua hành động hay không? Có hướng dẫn, chia sẻ Lời Chúa ngay thẳng không? Đời sống Cơ Đốc có bày tỏ tình yêu, sự khiêm nhường, và sự phục vụ như Chúa Giê-xu đã làm chưa?

Bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì?

Lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót. Xin tha thứ cho con và cho con sống chân thật với Chúa và với những người khác.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top