Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2015

Lu- ca 20:41-44
Chúa Giê-xu Là Ai?

“Như thế, Vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được?” (câu 44).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn giải thích thế nào về câu hỏi của Chúa? Tại sao người Pha-ri-si không tin nhận Chúa? Đối với bạn, Chúa Giê-xu là ai?

Dựa vào Ê-sai 11:1 và Giê-rê-mi 23:5, quan niệm phổ thông của các thầy dạy luật, các lãnh đạo tôn giáo cũng như dân chúng thời bấy giờ đều cho rằng Đấng Cơ Đốc tức Đấng Mết-si-a phải thuộc dòng dõi Đa-vít, là con cháu của Vua Đa-vít. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi với họ, làm sao người ta nói Đấng Cơ Đốc là con Vua Đa-vít trong khi sách Thi Thiên, là sách mà họ tin rằng nói về Đấng Mết-si-a, thì Vua Đa-vít đã gọi Ngài là Chúa? Đây là điều thật khó lý giải đối với họ.

Chúa Giê-xu muốn làm sáng tỏ vấn đề: Đấng Mết-si-a là Đức Chúa Trời Hằng Hữu, nên Ngài được gọi là Chúa của Vua Đa-vít, nhưng trong thân vị con người, Ngài thuộc dòng dõi Vua Đa-vít (Rô-ma 1:3). Khi nghĩ về Đấng Cơ Đốc là con Vua Đa-vít, dân chúng để lòng hướng về một vị vua trên đất sẽ lật đổ ách thống trị của La Mã, nhưng Chúa Giê-xu muốn kéo họ đến với vị Vua Thiên Thượng, là Vua của tâm linh và Đấng cứu chuộc toàn nhân loại.

Ngày xưa, những người Pha-ri-si, thầy thông giáo, và thầy tế lễ đã thất vọng vì Chúa Giê-xu không phải là Đấng giống như họ kỳ vọng nên họ từ chối Chúa. Vậy ngày nay, chúng ta nói Chúa là ai? Chúa Giê-xu có thật sự là Chúa Cứu Thế của mình không?

Chúa Giê-xu đang trên đường hướng về thập tự giá. Suốt Mùa Chay này, mỗi người cần suy nghĩ đến việc Chúa chịu thống khổ trên thập tự giá, và Chúa đòi hỏi chúng ta cũng phải vác thập tự giá theo Ngài. Bằng cách nào bạn có thể thực hành lời dạy của Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con nhận thức rõ Chúa là Chúa Cứu Thế của con để con có thể đồng hành với Ngài cách thành tâm và trung tín.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top