Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2015

Lu-ca 20:27-40
Bên Kia Cái Chết

“Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống” (câu 38).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào những người Sa-đu-sê đưa ra câu hỏi này với Chúa? Chúa dạy sự sống lại khác sự sống hiện tại ra sao? Cách sống của bạn ra sao khi biết mình sẽ sống lại trong con người mới?

Một lần nữa, những người chống Chúa Giê-xu lại đặt một câu hỏi hóc búa dựa trên Phục Truyền 25:5: Nếu có bảy anh em cùng cưới một người đàn bà làm vợ vì mỗi người đều lần lượt chết mà không có con, đến ngày sống lại, ai sẽ là chồng của người đàn bà này?

Người Sa-đu-sê là những người không tin vào sự sống lại đời sau (Công Vụ 23:8). Họ chỉ chấp nhận Ngũ Kinh Môi-se và tuyên bố rằng, ông Môi-se không hề dạy về sự sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu cho họ thấy sự sai lầm của họ và với câu hỏi đó, họ muốn làm giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự sống lại không phải là tái thiết những gì ở trần gian, nhưng là quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời khi con dân Chúa được đổi mới. Sứ đồ Phao-lô so sánh thân thể hiện tại của chúng ta với hạt giống được gieo xuống là hư nát, nhục, yếu đuối, nhưng sống lại là bất diệt, là vinh, là mạnh mẽ. Hạt giống gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 15:35-49). Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không đủ quyền năng khiến người chết sống lại và ban cho họ thân thể mới phù hợp với môi trường mới sao?

Chúa Giê-xu giải thích trong đời sống phục sinh, các sự liên hệ hoàn toàn khác với trần gian. Ngài lưu ý họ rằng Đức Chúa Trời là Chúa của người sống, không phải là Chúa của người chết (câu 38). Chúa Giê-xu đang tiến đến thập tự giá nhưng Ngài là Con của “Chúa của người sống.” Cuộc đời hướng về thập tự không phải là bệnh hoạn và đen tối như câu chuyện một người làm vợ bảy người; mục tiêu của nó không phải là sự chết mà là sự sống, và đó là tiêu điểm Ngài muốn chúng ta chú tâm vào.

Nếu bên kia cái chết không có sự sống lại như những người Sa-đu-sê, và rất nhiều người ngày nay đã tin thì cuộc đời chỉ sống để đi vào sự chết. Chúa muốn con dân Chúa hướng về sự sống mới trong tương lai để sống đắc thắng và có ý nghĩa trong hiện tại.

Niềm tin có sự sống lại sau cái chết giúp bạn sống trong hiện tại như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu, con tôn ngợi Chúa, là Đấng dạy cho chúng con biết quý sự sống mới. Xin cho con hướng về sự sống mới trong tương lai để sống đắc thắng trong hiện tại.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top