Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015

Lu-ca 20:20-26
Hướng Về Thập Tự Giá

“Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Những thám tử đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu với mục đích gì? Chúa muốn nói gì khi trả lời họ trong câu 24, 25? Bạn có thay đổi nào khi suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa cho bạn hôm nay?

Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo muốn giết Chúa nhưng lại sợ dân chúng, vì thế, họ sai những thám tử tìm cách gài bẫy Chúa bằng câu hỏi có nên nộp thuế cho Sê-sa không? Nếu Chúa trả lời có thì họ tố Chúa phản quốc, còn trả lời không thì họ tố Chúa phản động. Trong câu trả lời của Chúa (câu 24, 25) Ngài nhấn mạnh đến sự phân biệt giữa lĩnh vực tâm linh và thế gian, Hội Thánh và chính quyền. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, Chúa đang trên đường tiến về thập tự. Quyết định hướng về thập tự giá của Chúa Giê-xu là một hành động tự hiến, yêu thương; trong khi những lãnh đạo tôn giáo muốn giết Ngài trên thập tự giá là một hành động bảo vệ quyền lợi của chính họ. Vì vậy, câu trả lời của Chúa còn có một mục đích khác nữa, Ngài cảnh cáo những người lãnh đạo bấy giờ hãy thoát ra khỏi những âm mưu xảo trá của họ (câu 23), đó là “của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa”; và quay trở lại với Đức Chúa Trời “của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.”

Chúa đã hướng về thập tự và chịu chết vì tội chúng ta để chúng ta trở nên những công dân riêng của Ngài, được mang hình ảnh của Đức Chúa Trời và được Chúa Thánh Linh ấn chứng trong lòng. Chúng ta phải là những công dân gương mẫu hầu làm sáng Danh Đức Chúa Trời. Hãy bày tỏ đời sống hy sinh, yêu thương như Chúa Giê-xu chúng ta và đem những người chưa tin đến với Chúa.

Tiền bạc vật chất của thế gian chỉ có tính tạm thời, nhưng giá trị linh hồn thì vĩnh cửu. Đời sống bạn đã hướng về Thiên Quốc chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về tình yêu Ngài dành cho con. Xin dạy con hướng về thập tự giá, để lại những gì thuộc về trần gian sau lưng, sống một đời sống làm sáng Danh Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top