Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2015

Ma-la-chi 2:13-16
Tội Ngoại Tình và Ly Dị

“Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời không nhậm của lễ của dân chúng dâng lên? Khi họ hỏi “Vì sao” thì Ngài giải thích thế nào? Qua lời giải thích, chúng ta biết định ý hôn nhân của Đức Chúa Trời là gì? Tại sao Chúa tuyên bố Ngài ghét người bỏ vợ? Làm thế nào để tránh tội ngoại tình và ly dị?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Tiên tri Ma-la-chi đang quở trách con dân Chúa phạm tội ngoại tình, bỏ vợ để cưới phụ nữ Dân Ngoại. Khi Chúa không nhậm của lễ họ dâng vì tội lỗi làm ô uế của lễ, thì họ lại chất vấn Chúa: “Vì sao?” Trước sự ngoan cố của những người phạm tội, Chúa vạch rõ cho họ thấy khi họ ngoại tình và ly dị là phản bội lại giao ước hôn nhân với sự chứng giám của Đức Chúa Trời (câu 14). Lời Chúa cho thấy ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân, dù Ngài co đủ năng quyền để dựng nên nhiều vợ cho ông A-đam hay nhiều chồng cho bà Ê-va, nhưng Ngài muốn sản sinh một dòng dõi thánh nên chỉ tạo dựng một người nam và một người nữ mà thôi (câu 15). Hôn nhân thánh trong Chúa là hôn nhân một vợ một chồng và chung thủy trọn đời, để con, cháu sinh ra được trở thành một dòng dõi thuộc về Chúa. Sau khi vạch tội ngoại tình và ly dị, Chúa tuyên bố dứt khoát và rõ ràng: “Ta ghét” việc ly dị vì ly dị là đi ngược lại với định ý hôn nhân của Ngài.

Ngày nay, ngoại tình và ly dị là hai tội rất phổ biến, con người đã coi thường hôn nhân, sống theo bản năng, nhục dục, không có trách nhiệm với dòng dõi của mình. Điều đáng buồn là hai điều ác này vẫn xảy ra trong một số tôi con Chúa! Dù có đưa ra trăm ngàn lý do “coi dường như chính đáng” đi nữa thì người ngoại tình, ly dị trước hết là phạm tội với Chúa, vì đã phá vỡ lời hứa trước mặt Chúa, Hội Thánh, và hai họ trong ngày hôn lễ; thứ hai là họ sống ngược lại với mệnh lệnh Chúa truyền: “Loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (Ma-thi-ơ 19:6). Cả loài người không được phân rẽ, vậy người chồng, người vợ là ai mà lại quyết định ly dị, ngoại tình?

Hôn nhân không phải là chuyện của chỉ hai người mà còn là trách nhiệm với một dòng dõi. Hãy cầu nguyện chín chắn trước khi lập gia đình, và phải kính trọng hôn nhân để không đi vào con đường ngoại tình, ly dị. Theo bạn, tại sao trong Hội Thánh vẫn có người phạm tội ngoại tình hay ly dị? Bạn làm gì để góp phần giúp nhau tránh khỏi tình trạng này?

Lạy Chúa, xin cho con thấy được sự nguy hại của tội ngoại tình hay ly dị để con cẩn trọng trong tình yêu, hôn nhân. Xin cho đời sống con và gia đình con luôn làm vui lòng Chúa và lưu truyền dòng dõi thánh cho Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top