Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2015

Sáng Thế Ký 11:1-9
Kiêu Ngạo

“Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Con người muốn xây tháp Ba-bên với những mục đích gì? Đức Chúa Trời đã can thiệp như thế nào? Có khi nào bạn tin cậy người khác hơn là nhờ cậy Chúa không? Xin kể ra.

Sau nước lụt, loài người được tái lập qua dòng dõi ông Nô-ê, vì thế dân cư trên đất có cùng một giọng nói và một thứ tiếng. Đây là một lợi điểm để họ có thể cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau, cũng như hiệp một trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng họ đã sử dụng ưu thế Đức Chúa Trời ban cho đó để xây tháp Ba-bên! Họ cùng nhau bàn bạc (câu 3) mà không trình dâng lên Đức Chúa Trời và cũng không tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài! Họ đã nung gạch và tìm chai để xây cất tháp Ba-bên!

Tháp Ba-bên được xây dựng với ba mục đích (câu 4). Thứ nhất, một cái tháp chót cao đến tận trời! Không phải để đến gần Đức Chúa Trời mà để chống nghịch Ngài. Họ muốn tự bảo vệ mình khỏi cơn nước lụt nếu có, dự liệu chỗ an toàn khỏi sự đoán phạt của Chúa! Họ không tin nơi giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ họ và chính họ. Thứ hai, họ nói: Ta hãy lo làm cho rạng danh: Họ không muốn làm vinh quang Danh Chúa mà chỉ lo làm vinh quang danh mình. Thứ ba, Chúa ban mệnh lệnh hãy sinh sản cho đầy trên mặt đất nhưng họ lại muốn gom lại một chỗ quanh tháp để không bị tản lạc.

Tuy nhiên, lòng nhân từ Chúa thật vô biên, Ngài không để cho họ bị đoán phạt nên đã ngự xuống và làm cho họ lộn xộn tiếng nói khiến họ phải ngưng công việc dại dột của mình vì không thể hiểu nhau để làm việc chung. Thành phố dở dang ấy được đặt tên là Ba-bên, nghĩa là lộn xộn, sau này là thành trứ danh Ba-by-lôn.

Lòng kiêu ngạo và không tin lời hứa của Đức Chúa Trời nẩy sinh tham vọng, và để thực hiện tham vọng, con người sẵn sàng chống nghịch Đấng tạo dựng nên mình. Thiếu lòng tin nơi Đức Chúa Trời, con người xoay hướng tin vào chính mình hoặc những sức mạnh phi nhân khác. Kiêu ngạo đưa con người đến chỗ bại hoại, sa ngã (Châm Ngôn 16:18). Chúng ta hãy cẩn trọng với những điều ác như vậy.

Làm thế nào để những điều ác như kiêu ngạo, vô tín không còn chỗ đứng trong lòng bạn?

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa mỗi ngày một sâu nhiệm hơn để con luôn tin cậy Chúa và hết lòng khiêm nhu, vâng phục mệnh lệnh Ngài để chỉ làm vinh quang một mình Ngài mà thôi.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top