Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2015

1 Phi-e-rơ 5:8-9
Canh Chừng Sư Tử Rống

“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đang rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ ví ma quỷ là gì? Chúng đang làm gì với con cái Chúa? Bí quyết nào để có thể chiến thắng ma quỷ? Điều gì khích lệ bạn khi chống cự với ma quỷ?

Phân đoạn Kinh Thánh này được viết cho tín hữu, là những người đã tin nhận Chúa, nên Sứ đồ Phi-e-rơ dùng từ anh chị em. Những người chưa tin Chúa không phải là đối tượng tấn công của ma quỷ vì họ đang chết tâm linh, trước sau gì cũng thuộc về nó. Ông ví ma quỷ như sư tử rống, chuyên rình rập quanh anh chị em để tìm người để cắn nuốt.

Tại sao ma quỷ chỉ rình và tìm cơ hội chứ không thể tấn công chúng ta? Vì chúng ta thuộc về Chúa, luôn ở trong sự bảo vệ của Ngài nên ma quỷ không thể làm gì mà chỉ tức giận gầm thét rình mò chung quanh mà thôi. Nhưng nếu chúng ta xa cách Chúa thì ma quỷ sẽ “cắn nuốt” chúng ta ngay. Vì thế, dù được Chúa bảo vệ, chúng ta cũng phải nhờ sức Chúa để cảnh giác. Ngay cả Sứ đồ Phi-e-rơ chỉ vì một phút thiếu thức canh mà đã mấy lần sa vào chước cám dỗ của ma quỷ. Vậy nên, với kinh nghiệm thất bại của mình, ông Phi-e-rơ khuyên con dân Chúa hãy tiết độ và luôn luôn tỉnh thức.

Chúng ta không chỉ cảnh giác cách thụ động mà còn phải chủ động chống cự lại những mưu chước cám dỗ của ma quỷ nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó” (câu 9). Hãy đặt lòng tin nơi quyền tể trị của Chúa để trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều sẵn lòng vâng phục Chúa và cương quyết nói “không” với những cám dỗ của ma quỷ. Điều khích lệ là, anh chị em ở khắp nơi cũng đang chịu hoạn nạn như chúng ta. Chúng ta không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại sự cám dỗ của ma quỷ.

Để đắc thắng ma quỷ và sự cám dỗ của nó, chúng ta cần phải tiết độ và tỉnh thức trong cuộc sống với Chúa mỗi ngày, nhờ cậy Chúa mà chống trả không ngừng. Mỗi lần thất bại, hãy ăn năn ngay với Chúa và đứng lên tiếp tục chiến đấu với lòng tin cậy Chúa. Bạn có kinh nghiệm nào trong việc canh chừng sư tử rống đang rình mò quanh bạn?

Lạy Chúa, Ngài biết sự yếu đuối của con. Xin ban cho con sức mạnh, khôn ngoan, và tỉnh thức trước mưu đồ gian hiểm của ma quỷ để con có thể đứng vững vàng trong đức tin cho đến ngày cuối cùng.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top