Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2015

Ma-thi-ơ 4:1-11
Đối Diện với Cám Dỗ

“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: “Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sa-tan đã cám dỗ Chúa Giê-xu bằng những phương cách nào? Chúa dùng vũ khí nào để chiến thắng những cám dỗ đó? Bạn đang giấu Lời Chúa trong lòng hay chỉ có Lời Chúa trong tay?

Sa-tan có nhiều mánh lới để dụ con người vào bẫy của nó. Người Việt chúng ta có thành ngữ “mưu ma chước quỷ” cho thấy dù ở thời nào, nơi nào, người ta cũng biết hậu quả tai hại của sự cám dỗ mà con người không dễ thắng được. Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu nêu cho chúng ta tấm gương đối đầu với sự cám dỗ và chỉ cho chúng ta bí quyết để chiến thắng.

Ở trình độ cơ bản và phổ thông nhất, ma quỷ nhắm vào nhu cầu thân xác của con người. Cơm ăn, áo mặc là những ưu tiên của đời sống. Lúc bấy giờ, Chúa Giê-xu đang rất đói, ma quỷ nói nếu Ngài là Con Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu vớt họ, thì hãy chứng tỏ Ngài có khả năng đem cơm no áo ấm cho họ bằng cách làm chính mình no trước. Nhưng Chúa Giê-xu đã cho ma quỷ cũng như chúng ta thấy rằng, con người không phải chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Đức Chúa Trời đã dự bị nhiều loại thực phẩm để nuôi dưỡng thể xác con người, và Ngài cũng ban Lời Ngài để đem lại sự sống cho tâm linh họ. Chúa trích lời ông Môi-se để nhắc nhở người Ít-ra-ên rằng, trong bốn mươi năm họ tồn tại không phải nhờ sản vật của đất mà nhờ Lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Với Lời đó, Chúa đã đánh bạt mũi nhọn đầu tiên ma quỷ tấn công Ngài.

Cám dỗ thứ hai mà con người dễ mắc phải là danh tiếng. Nhiều người không mắc bẫy vì lợi vật chất, nhưng lại khó khước từ danh vọng. Ma quỷ đem Chúa Giê-xu đặt trên nóc đền thờ, nơi có đông đảo khách thập phương đến thờ phượng mỗi ngày, và thách Ngài nhảy xuống cho mọi người thấy. Ma quỷ còn nói rằng, Đức Chúa Trời chắc sẽ không để Chúa Giê-xu bị thương tích mà sẽ sai thiên sứ bảo vệ Ngài như Lời Kinh Thánh đã chép. Trong phút chốc, Ngài sẽ nổi tiếng. Nếu Chúa Giê-xu cho người ta biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, mọi người sẽ quỳ mọp tung hô thờ lạy Ngài. Đây là con đường dễ dàng hơn thập tự giá rất nhiều, nhưng Chúa Giê-xu biết đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã dùng Lời Kinh Thánh phán với ma quỷ: “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (câu 7), Chúa gạt bỏ lời đề nghị hấp dẫn đó, đồng thời tỏ ra Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ma quỷ dùng Lời Kinh Thánh để cám dỗ Chúa, và Chúa cũng dùng Lời Kinh Thánh để đánh bại ma quỷ.

Cám dỗ thứ ba là quyền lực phú quý. Ma quỷ cho Chúa Giê-xu thấy một thế giới hào nhoáng và nói dối rằng, tất cả đều ở dưới quyền điều động của nó. Thế giới đã lựa chọn và suy tôn ma quỷ để được hưởng tất cả khoái lạc, vinh hoa của nó. Thật buồn thay, rất nhiều người sẵn lòng quỳ lạy, tôn thờ ma quỷ chỉ để mong được một phần nhỏ những hư vinh đó, nên ma quỷ đề nghị Ngài sấp mình thờ lạy nó thì nó sẽ cho Ngài hưởng tất cả. Nhưng Chúa Giê-xu đã đuổi ma quỷ đi, nhắc nó nhớ nguyên tắc số một của sự thờ phượng là tôn thờ Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn rút lui.

Trong tất cả trường hợp, Chúa Giê-xu đều dùng Lời Đức Chúa Trời, là vũ khí hữu hiệu nhất, để đánh bại những cám dỗ của Sa-tan. Ngày nay, mỗi chúng ta đều có Lời Chúa trong lòng, xin Chúa cho chúng ta đọc, học, và suy ngẫm mỗi ngày để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ đang rình mò chung quanh chúng ta. Hãy đối diện với cám dỗ bằng chính Lời Đức Chúa Trời.

Bạn thường dùng Lời Chúa để chiến đấu với cám dỗ của ma quỷ như thế nào?

Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối, không thể dùng sức riêng để chống cự ma quỷ. Xin Chúa cho con gắn chặt với Lời Ngài, ban cho con ý chí mạnh mẽ để sống xứng đáng cho đến lúc con gặp Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top