Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015

Thi Thiên 118:1-14
Khúc Ca Khải Hoàn

“Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mô tả tình trạng cuộc chiến ông đã phải trải qua như thế nào (câu 10-13)? Ông đã làm gì để lật ngược tình thế và đắc thắng chiến trận (câu 5-12)? Chúa đã giúp bạn chiến thắng các chiến trận nào trong cuộc sống?

Thi Thiên 118 là bài ca cảm tạ Chúa về sự chiến thắng khải hoàn của tuyển dân Chúa. Đây là lời ca đối đáp giữa người lãnh đạo khởi xướng và sự đáp ứng của đoàn dân hành hương đến nơi thờ phượng Chúa. Mở đầu Thi Thiên là lời kêu gọi đoàn người tôn ngợi và cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện lành và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đoàn quân ca này bao gồm toàn dân Ít-ra-ên, nhà A-rôn là những thầy tế lễ, và tất cả Dân Ngoại kính sợ Đức Chúa Trời, những người đã kinh nghiệm sự đắc thắng trong Danh Đức Giê-hô-va.

Tác giả đã mô tả cảnh quân đội của ông đang ở trong cảnh khốn cùng. Lực lượng liên minh quân đội hùng mạnh của các nước cố bám chặt, bủa vây, và ùa đến như đàn ong. Họ quyết tâm xô ngã và tận diệt quân đội của ông. Khi cái chết cận kề, tác giả đã kêu cầu Danh Đức Giê-hô-va vì ông đã kinh nghiệm Ngài là Đấng giải cứu. Chúa đã để ông ở chốn rộng rãi. Ông mạnh mẽ tuyên bố có Đức Chúa Trời bênh vực và giúp đỡ thì loài người mới có thể làm điều có ích. Liên minh nào của loài người có thể chiến thắng Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng chủ tể của chiến trận? Chúng ta nhớ lại lịch sử của người Ít-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập và bước vào nhận đất hứa. Đức Giê-hô-va đã giúp người Ít-ra-ên chiến thắng người A-ma-léc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-15), chiếm thành Giê-ri-cô (Giô-suê 6), chiến thắng người Ma-đi-an (Các Quan Xét 7), v.v… Đức Giê-hô-va là Ngọn Cờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15) đã chiến đấu và đưa họ đến ca khúc khải hoàn.

Ngày nay, những người tin nhận Chúa Giê-xu cũng chiến thắng nhờ Danh của Ngài ở nhiều trận chiến: Chúng ta có thể đối diện với những trận chiến trong việc học hành, công việc ở sở làm, các cơn khủng hoảng tài chính. Chúng ta có thể đối diện với sự bức hại bởi các thế lực con người trong việc rao giảng Phúc Âm,… nhưng Chúa ban cho chúng ta sự mạnh dạn, can đảm, khôn ngoan, và sự giải cứu đúng lúc. Ngài giúp chúng ta chiến thắng bản ngã của chính mình trong những xu hướng về điều ác (Rô-ma 7:21-24). Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và sức chịu đựng để chiến thắng sự đau đớn trong thể xác và tâm hồn khi chúng ta đối diện với bệnh nan y, sự chia cách người thân yêu… Trên hết mọi điều đó, Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và Ngài đã phục sinh, để trong Danh của Ngài chúng ta được cứu khỏi sự chết đời đời. “Vả lại ai cầu khẩn Danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công Vụ 2:21).

Trong cơn gian truân, ai là người bạn nghĩ đến để nhờ cậy trước nhất?

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì trong cơn gian nguy, con kêu cầu Danh Chúa thì con nhận được sự giải cứu từ Ngài. Có Chúa giúp đỡ, con có thể chiến thắng bản ngã của chính mình, chiến thắng mọi sự áp bức của loài người và cả quyền lực của ma quỷ. Ha-lê-lu-gia!

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top