Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2015

Lu-ca 20:17-19
Hy Vọng trong Chúa

“Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà” (Lu-ca 20:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của “đá góc nhà” là gì? Người Do Thái đã từ chối Chúa như thế nào? Bạn nhận được sự hy vọng nào qua bài học hôm nay?

Thời trước, những ngôi nhà xây bằng đá không có cột trụ như ngày nay, vì vậy, để liên kết hai bức tường lại với nhau, người ta dùng những viên đá góc. Đá góc tác dụng như những cây cột, đóng vai trò rất quan trọng vì quyết định sự bền vững của ngôi nhà. Chúa Giê-xu nhắc lại Thi Thiên 118:22, “Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà” nhằm ám chỉ các thầy tế lễ và thầy thông giáo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo biết rõ đây là Thi Thiên nói về Đấng Mết-si-a và họ cũng từng nghe dân chúng chúc tụng Chúa khi Ngài cưỡi lừa tiến vào thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:38). Chúa công khai xác nhận Ngài là Đấng Mết-si-a, và dĩ nhiên, những “thợ xây nhà” loại hòn đá ra chính là các chức sắc Do Thái. Chúa Giê-xu là “Đá góc nhà” của Hội Thánh, Ngài bị những chức sắc Do Thái loại ra nhưng cuối cùng Ngài trở thành nền tảng của Hội Thánh. Bởi vô tín, giới lãnh đạo Do Thái đã chối bỏ Ngài, đồng nghĩa với chối bỏ Đấng Mết-si-a, họ bị “vấp nhằm” Ngài và bị đoán phạt.

Chúa Giê-xu nhắc người nghe lúc ấy rằng, câu chuyện không chấm dứt tại Thập Tự. Những người bị Chúa lên án đã từ chối Chúa và muốn giết Ngài (câu 19), nhưng sự phục sinh của Ngài công bố rằng: Chúa là Đá Góc nền tảng của niềm tin, của hy vọng chúng ta, và của thế giới chúng ta.

Đó là niềm hy vọng được diễn đạt trong lời dạy của Chúa nên Ngài được nổi tiếng trong dân chúng. Vì vậy, không dễ gì các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ có thể bắt Ngài vì họ “sợ dân chúng.” Chúa Giê-xu kết hợp hy sinh với niềm hy vọng. Đời sống ràng buộc với Thập Tự luôn hướng về sự cứu chuộc và phục sinh, ngay cả khi tiến đến Đồi Sọ, nơi Chúa chịu thập hình, thì niềm hy vọng vẫn tràn đầy.

Làm thế nào bạn có thể giúp những người đang khổ đau nhận được hy vọng từ Chúa?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì niềm hy vọng phục sinh luôn đồng hành cùng chúng con trong suốt chặng đường chiến đấu tiến về Thập Tự Giá.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top