Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2015

Lu-ca 20:9-16
Người Trồng Nho Gian Ác

“Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác” (Lu-ca 20:16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ẩn dụ trong phần Kinh Thánh này có ý nghĩa nào? Vì sao chủ đến diệt những người trồng nho? Bạn đã dâng lên Chúa “hoa lợi thuộc linh” nào?

Chúa Giê-xu kể cho dân chúng một ẩn dụ về những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Vườn nho là hình ảnh về người Ít-ra-ên (Ê-sai 5:7). Đầy tớ là những tiên tri, và con trai yêu dấu là Chúa Giê-xu. Người mướn vườn nho là những nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng được nghe ẩn dụ này.

Những đầy tớ và con trai yêu dấu của chủ tận tâm làm mọi sự để đem lại mối liên hệ hòa hảo giữa chủ vườn và người làm mướn, một liên hệ mà những người làm mướn khước từ. Thay vì có lòng biết ơn và vui mừng dâng lên chủ những phần hoa lợi thuộc về chủ, thì họ lần lượt đánh đuổi, nhục mạ, rồi đánh đầy tớ bị thương, cuối cùng họ giết con trai yêu dấu của chủ. Đoạn kết của ẩn dụ cảnh báo rằng, địa vị của người làm mướn thật mong manh, vì chủ vườn sẵn sàng giao vườn nho cho người khác. Ngày nay, có thể nói đó là những người có đời sống “chăm hướng về Thập Tự.”

Qua ẩn du này, Chúa Giê-xu bày tỏ bản chất ngấm ngầm của tội lỗi: Càng phạm tội, bản chất tội lỗi càng trở nên tệ hại hơn. Tội sẽ sinh thêm tội. Những người thuê đất trong ẩn dụ này bắt đầu bằng hành động đánh người đầy tớ, và cuối cùng trở thành kẻ sát nhân, giống như các quan trưởng Do Thái ra lệnh giết ông Giăng Báp-tít, cuối cùng họ đã đóng đinh Chúa. Những người trồng nho gian ác như vậy làm sao tránh khỏi hình phạt?

Đôi lúc chúng ta tự đánh lừa mình bằng cách nghĩ rằng Hội Thánh và các mục vụ của chúng ta tồn tại là để phục vụ chính mình chứ không phải là để phục vụ Chúa và người khác. Hãy chân thành xem lại đời sống mình có thật sự biết ơn Chúa không? Hãy sống cuộc đời gắn bó với thập tự giá nếu không muốn Đức Chúa Trời cất chúng ta khỏi vườn nho thiêng liêng của Ngài.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con, xin uốn nắn con nên như một Cơ Đốc nhân theo ý Ngài. Xin giúp con biết làm tăng trưởng những công việc mà Ngài giao phó và dâng những kết quả lên Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top