Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2015

Lu-ca 20:1-8
Cam Kết Tận Hiến

“Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến hỏi Ngài rằng: ‘Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?’” (Lu-ca 8:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái hỏi Chúa về thẩm quyền của Ngài? Chúa trả lời ra sao? Bạn học điều gì từ cuộc đời tận trung, tận hiến của Chúa Giê-xu qua bài học này?

Thẩm quyền có ý nghĩa quyết định để được phép thực hiện một công việc. Các thầy tế lễ cả khẳng định thẩm quyền của họ từ ông Môi-se, và luật pháp chọn dòng Lê-vi phục vụ trong đền thánh. Các thầy thông giáo thì nhận thẩm quyền từ các giáo sư của họ. Các trưởng lão của Ít-ra-ên là những người đứng đầu các thị tộc. Những nhóm người này biết rõ họ có quyền nên họ không ngại chất vấn Chúa về thẩm quyền của Ngài.

Những nhà lãnh đạo tôn giáo tức giận Chúa về những việc làm và lời dạy dỗ của Ngài đến độ nghĩ đến việc giết Ngài, nên họ chất vấn Chúa Giê-xu về thẩm quyền. Họ muốn gài bẫy Chúa. Nếu Chúa nói Ngài không có thẩm quyền, thì người Ít-ra-ên sẽ kết tội Ngài xâm phạm đền thờ và hành động như một tiên tri. Nếu nói thẩm quyền đến từ trời, Ngài sẽ gặp rắc rối với chính quyền La Mã. Người La Mã luôn cảnh giác với những người tự xưng là Đấng Mết-si-a, đặc biệt là trong kỳ lễ Vượt Qua (xem Công Vụ Các Sứ Đồ 5:34-39, 21:37-39). Thay vì để rơi vào bẫy của họ, Chúa hỏi họ về phép Báp-tem của ông Giăng. Khi họ không thể trả lời, Chúa Giê-xu cũng không trả lời họ. Một lần nữa, Chúa chứng tỏ cho thấy đời sống hướng về Thập Tự là một sức mạnh rất lớn, chứ không phải yếu hèn. Ngài đối đầu, làm rối trí, và loại bỏ ý tưởng những người chống nghịch Ngài.

Vào thời điểm này, Chúa Giê-xu biết chức vụ của Ngài đang đe dọa quyền lực của những lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn bước Ngài vâng theo tiếng gọi Thiên Thượng: Dạy dỗ và công bố Tin Mừng, dù cho sự chống đối đang gia tăng kịch liệt. Ngay trong hoàn cảnh căng thẳng, Chúa Giê-xu vẫn giữ vững cam kết tận hiến, từng bước tiến đến Thập Tự.

Chúa Cứu Thế Giê-xu là gương mẫu vĩ đại về việc không từ bỏ cuộc đời tận trung, tận hiến trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm đến mạng sống. Ngài cũng là nguồn ban ơn sức để giúp chúng ta tiến bước trên linh trình, dù hoàn cảnh thế nào. Hãy vững tâm tận hiến cho Chúa vì Ngài đã thắng thế gian rồi!

Bạn có thật sự cam kết tận hiến cho Chúa chưa?

Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài đã cho con thấy thế nào là cuộc đời tận trung, tận hiến, và xin giúp con cam kết sống theo mẫu mực này.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top