Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2015

Lu-ca 19:47-48
Cuộc Đời Đáng Sống

“Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng những người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài” (Lu-ca 19:47b).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của những người lãnh đạo Do Thái và dân chúng khi nghe Chúa dạy khác nhau như thế nào? Bạn có ăn năn khi Lời Chúa cáo trách bạn không? Bạn bày tỏ đức tin của mình trước sự khó khăn đang gặp như thế nào?

Có một điều kỳ lạ về Thập Tự là vừa bị xua đuổi vừa được thu hút. Hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi này cho chúng ta thấy trong chức vụ, Chúa Giê-xu đã khiến các lãnh đạo tôn giáo đương thời tức giận. Họ bực tức vì mục vụ của Chúa làm họ khó chịu nhưng lại thu hút dân chúng. Sự kết hợp tình yêu vị tha với hành động lật đổ bàn buôn bán của Ngài đã thu hút những người mong ước thấy được một quan điểm khác về một cuộc đời đáng sống.

Dù các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo tìm cách giết Chúa, hằng ngày Chúa vẫn đến đền thờ giảng dạy (câu 47). Tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng (câu 48). Chúa Giê-xu đã đem đền thờ trở lại đúng với giá trị thật là nơi giảng dạy Lời Chúa. Dân chúng đã thật sự nghe được sự dạy dỗ của Chúa như họ trông mong. Không ai có thể ngăn cản sứ điệp của Chúa.

Ngày nay, trong lúc đi tìm hy vọng trong Chúa Giê-xu để có đời sống an vui khi hướng về Thập Tự, có thể chúng ta thấy người này chế giễu và chê cười, người khác thì ngạc nhiên và thán phục. Nếp sống đạo của bạn làm cho người khác kinh ngạc về niềm tin sắt son của bạn hay khiến họ nhiếc móc, chê cười đạo Chúa? Ai đang can đảm “lật đổ bàn” (về một vấn đề sai trật nào đó) ngay trong cộng đồng của bạn, và bạn đáp ứng như các môn đệ của Chúa hay như các lãnh đạo tôn giáo đương thời của Chúa Giê-xu?

Trong tuần lễ cuối cùng thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu mạnh mẽ đối mặt với người xấu và can đảm bước lên thập tự giá chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có bạn. Hãy sống xứng đáng!

Lạy Chúa, xin giúp con sống đức tin trong sự công chính, dù bị chống đối hay được tán thưởng cũng cứ sắt son sống cuộc đời xứng đáng cho Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top