Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015

Lu-ca 19:45-46
Sống Can Đảm

“Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra” (Lu-ca 19:45).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa đuổi những người buôn bán ở đền thờ? Những điều gì bạn cần thay đổi trong sự thờ phượng của mình? Bạn có can đảm sống đúng niềm tin của mình chăng?

Khi đã vào Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu tiến đến đền thờ. Nước mắt có thể còn đọng trên mi khi Ngài đuổi những người buôn bán ở đó ra. Lúc này, có lẽ Chúa giận và thất vọng vì đền thờ không còn là “nhà cầu nguyện” (Ê-sai 56:7) mà trở thành “hang trộm cướp” (Giê-rê-mi 7:11). Đền thờ là nơi biệt riêng để rao giảng Lời Chúa, nhưng các lãnh đạo tôn giáo đã sử dụng nơi này như “cái chợ tôn giáo.” Các thầy tế lễ cũng “dự phần” vào việc kinh doanh này và kiếm được món lợi lớn.

Rõ ràng hướng về Thập Tự không phải là một bàn đạp hay đầu phục quyền lực thế tục để mưu cầu danh, lợi, và quyền thế. Chúa Giê-xu đã đuổi những người buôn bán ở đền thờ. Ngài đã sống cuộc đời tận hiến tràn đầy yêu thương, nhưng Ngài cũng vì yêu mà mạnh mẽ quét sạch những tội lỗi. Tội lỗi của mọi người, bao gồm tội lỗi của các chức sắc tôn giáo cũng phải bị phơi bày và quét sạch.

Ngày nay, Cơ Đốc nhân phải cẩn thận với sức mạnh của thế gian lôi cuốn chúng ta ra khỏi lòng mong mỏi và ước muốn của Chúa cho nhân loại. Mỗi người trong chúng ta hãy nhìn lại mục đích của mình khi đến nhà thờ. Chúng ta thật sự đến để thờ phượng Chúa hay chỉ để cho người khác biết mình là người “tin kính” hay “có đạo”? Đền thờ có phải là nơi chúng ta rao truyền Lời Chúa, tôn vinh Danh Ngài, nâng đỡ người khác, hay chỉ là nơi chúng ta lạm dụng với mục đích kiếm lợi, tìm danh?

Có sức mạnh nào thách thức bạn theo Chúa Giê-xu đến Thập Tự? Có sự bất công nào bạn cần chống lại? Có sự áp bức nào bạn phải đạp đổ? Nếu có tội lỗi nào, xin Chúa giúp bạn ăn năn và thay đổi. Quyền năng của Chúa đang ở với bạn. Hãy sống can đảm!

Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm từ bỏ những tội lỗi trong đời sống con; xin cho con sự khôn ngoan và mạnh mẽ để chống lại những bất công trong cuộc đời, để ý muốn Ngài hoàn thành trên những người Ngài chọn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top