Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015

Lu-ca 19:41-44
Sự Bình An Thật

“Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (câu 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu khóc về thành? Con người thường trông cậy vào điều gì để có sự bình an? Làm thế nào bạn nhận được sự bình an thật từ Chúa?

Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và Ngài khóc về thành này. Đây là lần thứ hai Chúa khóc trước nhiều người. Lần đầu Chúa khóc trước mộ ông La-xa-rơ (Giăng 11:35), và lần này Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem. Về khía cạnh tâm linh, Chúa phán thành bị đui mù vì không nhận ra những điều giúp cho nó có sự bình an thật, và không nhận ra rằng, trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã viếng thăm nhân loại. Nhìn về tương lai, Chúa khóc vì Ngài thấy sự đoán phạt khủng khiếp sắp xảy đến cho dân tộc, thành phố, và đền thờ này. Lịch sử đã xác nhận, vào năm 70 S.C., quân La Mã đã giết 600 ngàn người Do Thái và phá hủy thành phố cùng đền thờ Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta thường nghĩ cách tốt nhất để có bình an (cho chính mình hay cho thế giới này) là củng cố quyền lực hoặc tích góp đủ nguồn tài nguyên, vì như vậy sẽ thắng trong bất cứ cuộc xung đột nào. Nguồn tài nguyên này có thể là tiền bạc, vũ khí, địa vị, hay tri thức. Chúng ta hy vọng rằng khi tích trữ đủ thì sẽ đem lại cho chúng ta bình an. Nhưng sự bình an đến từ những vật chất này là bình an giả tạo, chỉ có tính cách tạm thời.

Ngược lại, Chúa Giê-xu đã từ bỏ mọi sự, hướng về Thập Tự. Ngài từ bỏ tất cả những gì có thể cản trở Ngài hy sinh cho chúng ta. Chúa đã trải qua sự tranh chiến trong lòng và Ngài chế ngự nó bằng tình yêu. Với tình yêu nhiệm mầu này, Đức Chúa Trời đã đến viếng thăm con người để ban bình an của Ngài cho nhân loại. Sự bình an thật, có tính vĩnh cửu chỉ có được khi con người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của mình.

Chúa Giê-xu đã chết, sống lại, và đem sự bình an thật cho bạn. Bạn có tin nhận Chúa và nhận được sự bình an vĩnh cửu chưa?

Lạy Chúa, xin mở mắt con, cho con thấy Chúa Giê-xu là nguồn cội của bình an thật để con không tìm kiếm và nhờ cậy sự bình an của thế gian này.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top