Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2015

Thi Thiên 23
Hứa Nguyện Đầu Năm (3)

“Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa “sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài” nhắc nhở bạn điều gì? Làm thế nào để bạn có thể trung tín với Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn nhất?

Cuộc đời Vua Đa-vít có lắm thăng trầm mặc dù ông là người được Chúa chọn và được xức dầu làm vua, cũng như ban cho ông lời hứa lớn về dòng dõi của ông. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh ra sao, ngay cả khi phạm tội, ông đã ăn năn thống hối và một lòng sắc son theo Chúa. Khi viết Thi Thiên 23, ông không chỉ hứa với Chúa là “sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va,” nhưng ông khẳng định cách mạnh mẽ rằng ông “sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài,” mãi mãi.

Lời hứa “ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài” nói lên tấm lòng trung tín của một người theo Chúa, quyết lòng theo Chúa như Lời Ngài dạy: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10). Đây là bài học lớn cho chúng ta. Trong ngày Mùng Ba Tết, chúng ta không chỉ hứa với Chúa rằng, chúng ta sẽ ở trong nhà Chúa những lúc hanh thông, vui vẻ, thuận cảnh mà thôi, mà cũng quyết tâm hứa với Ngài rằng, chúng ta sẽ cứ ở trong nhà Chúa “cho đến lâu dài.”

Thực tế có nhiều người theo Chúa nhưng khi gặp những nghịch cảnh, khó khăn, bức hại thì bỏ Chúa. Khi đọc Thi Thiên 23, chúng ta thấy không chỉ nói đến “đồng cỏ xanh tươi,” hay “mé nước bình tịnh” nhưng cũng nói đến “trũng bóng chết”“kẻ thù nghịch” nữa. Cuộc sống trên đất không còn là địa đàng kể từ khi con người phạm tội, vì vậy, không thể tránh khỏi những “trũng bóng chết,” hay “kẻ nghịch thù” vây quanh. Tuy nhiên người theo Chúa không để hoàn cảnh bên ngoài chi phối đời sống đức tin của mình, nhưng sẵn sàng hứa với Chúa rằng: “Con sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài, và sẽ trung tín bền lòng cho đến ngày được gặp Ngài.”

Chúa luôn kêu gọi khá giữ trung tín cho đến chết. Nhân ngày đầu năm, chúng ta có dám hứa nguyện với Chúa rằng, con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, con sẽ giữ trung tín cho đến chết không? Hãy cúi đầu thưa với Chúa ngay trong Mùng Ba Tết năm nay.

Lạy Chúa, con xin hứa với Ngài dù khi khi con đi trong trũng bóng chết hay bị những thù nghịch vây quanh, con vẫn quyết một lòng sắc son theo Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mới cho con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top