Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2015

Thi Thiên 23
Hứa Nguyện Đầu Năm (2)

“Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chỉ giữ giờ tĩnh nguyện, thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật… vẫn chưa đủ? Khi hứa “ở trong nhà Chúa lâu dài” thì mối tương giao của chúng ta với Chúa phải như thế nào? Mối tương giao giữa bạn với Chúa lâu nay ra sao?

“Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” là lời hứa của Vua Đa-vít với Chúa, đồng thời cũng nói lên lòng ước ao của tác giả sau những thăng trầm của cuộc sống, nhận thấy “phước hạnh và sự thương xót” của Chúa “sẽ theo tôi” không dứt. Học theo gương Vua Đa-vít, hôm nay, Mùng Hai Tết, mỗi chúng ta cùng dâng lên Chúa lời hứa nguyện đầu năm theo Thi Thiên 23: “Lạy Chúa, con xin hứa rằng con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.”

Nhà là tổ ấm yêu thương của mọi thành viên trong gia đình. Nhà Chúa cũng là nơi con cái Chúa tương giao với Chúa và với nhau trong tình yêu. Lời hứa đầu năm “sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” cũng có nghĩa là dù ở đâu, dù đang làm gì, chúng ta cũng luôn giữ mối tương giao với Chúa. Chúng ta cần ý thức rằng, tương giao với Chúa vào những giờ nhất định như tĩnh nguyện lúc sáng sớm, buổi tối, ngày Chúa Nhật… vẫn chưa đủ, vì đó chỉ là nền tảng để chúng ta tiếp tục sống trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày, suốt đời. Nên nhớ, sự hiện diện của Chúa không lệ thuộc không gian và thời gian, cũng không lệ thuộc hoàn cảnh bên ngoài. Hãy hứa với Chúa rằng, chúng ta không làm gì mà trước hết không cầu nguyện với Chúa, không quyết định điều gì mà không cầu hỏi ý Chúa, và cũng không đặt ý mình trước rồi bắt Chúa phải theo.

Đây là lời hứa rất đẹp lòng Chúa, vì mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người giống như hình Ngài và tượng Ngài là để tương giao với Ngài. Thật buồn cho những ai rất giàu trong công việc Chúa mà lại nghèo nàn trong mối tương giao với Ngài, vì công việc không giúp cho chúng ta ở trong Chúa và cũng không thay thế cho mối tương giao được. Chỉ khi nào chúng ta coi trọng mối tương giao với Chúa từng giây phút trong cuộc sống thì những gì chúng ta làm mới có giá trị trước mặt Chúa.

Hãy xét lại mối tương giao của mình với Chúa trong năm qua để hứa nguyện với Chúa rằng: “Con quyết định giữ giờ tĩnh nguyện cá nhân với Chúa mỗi ngày vào lúc …giờ, và tiếp tục sống trong mối tương giao với Chúa luôn luôn.” Hãy bắt đầu hứa nguyện với Chúa hôm nay.

Mỗi khi làm việc gì, cầu nguyện có phải là ưu tiên hàng đầu của bạn không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung tín trong việc giữ thì giờ tĩnh nguyện với Chúa và tiếp tục sống trong mỗi tương giao với Chúa suốt ngày.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 1-3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top