Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2015

Thi Thiên 23
Hứa Nguyện Đầu Năm (1)

“Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là nhà của Đức Giê-hô-va? “Ở trong nhà Đức Giê-hô-va” có ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn cứ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài?

Thật thích hợp khi đọc Thi Thiên 23 vào những ngày đầu Xuân. Đây là Thi Thiên an ủi khích lệ nhiều nhất mỗi khi buồn bã, và cũng ban thêm niềm vui trong những lúc vui mừng.

Câu cuối trong Thi Thiên 23 là lời hứa của Vua Đa-vít với Chúa sau những thăng trầm của cuộc sống: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Hôm nay, đầu năm Âm lịch, chúng ta đọc câu này như một lời hứa nguyện của mình với Chúa khi nhìn lại chặng đường một năm qua, nhận thấy “phước hạnh và sự thương xót” của Chúa “sẽ theo tôi” không dứt. Vì thế, thật hợp lý khi chúng ta cùng nhau hứa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con xin hứa sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Lời hứa này mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm trong những ngày Xuân.

Nhà Đức Giê-hô-va là nơi ngự của Đức Chúa Trời, là nơi có Chúa hiện diện. “Ở trong nhà Chúa lâu dài” là lời hứa luôn ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 15:4 “Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các ngươi.” Điều kiện để Chúa ở trong chúng ta là chúng ta phải ở trong Chúa. Nhiều khi chúng ta cứ nài xin Chúa ở cùng con, nhưng thực tế cho thấy Chúa không bao giờ lìa bỏ ai, chỉ có chúng ta lìa bỏ Chúa mà thôi. Hãy cứ ở trong Chúa, ngay lập tức, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong chúng ta.

Chúng ta không thể sống trong nhà mà không để ý đến sự hiện diện của cha mẹ và không vâng lời cha mẹ. Cũng vậy, Cơ Đốc nhân không thể nói mình ở trong nhà Chúa lâu dài mà lại sống theo ý riêng của mình. Hãy nhớ “ở trong nhà Chúa lâu dài” là ý thức sự hiện diện của Chúa mọi lúc, mọi nơi, và giao đời sống mình dưới quyền tể trị của Chúa.

Có khi nào chúng ta sống như không có sự hiện diện của Chúa: Lối sống buông thả, trụy lạc; quyết định hôn nhân cho mình hay con cháu theo ý riêng của mình; sử dụng tiền bạc tùy tiện bất chấp Lời Chúa; bỏ sự thờ phượng, từ chối phục vụ Chúa vì buồn giận hay xích mích với ai đó; hoặc bước ra khỏi nhà thờ là sống như không có Chúa; v.v… Hãy xét lại đời sống mình và dâng lời hứa nguyện lên Chúa trong ngày đầu năm.

Bạn đã thuộc lòng Thi Thiên 23 chưa? Xin đọc lại và học thuộc Thi Thiên này trong ngày Mùng Một Tết năm nay.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con bài học quý giá trong ngày đầu năm mới này. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày cho đến lâu dài, và cho đời sống con bày tỏ được Ngài đang ở trong con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 50.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top