Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2015

Lu-ca 14:25-33
Hướng về Thập Tự

“Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đệ Ta” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của cụm từ “vác thập tự giá mình” là gì? Bạn nhận được bài học gì qua gương hy sinh của Chúa? Bạn chuẩn bị đời sống tâm linh mình như thế nào khi kỷ niệm sự hy sinh của Chúa dành cho bạn?

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu đang trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem vào Chúa Nhật đầu tiên của Lễ Lá. Chúa biết rõ mỗi phút Ngài càng đến gần thập tự giá hơn, nhưng thay vì chạy xa sự khổ nạn, Ngài tiến tới với nó từng bước. Chúa Giê-xu chịu buộc chặt vào thập tự, và cuối hành trình là phải chịu treo lên thập tự giá, hay nói cách khác, Ngài “gắn liền với thập tự giá.”

Quay lại với đoàn dân, Ngài kêu gọi những người theo Ngài cũng phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Chữ “ghét” (câu 26) có nghĩa là “yêu ít hơn,” Chúa dạy, muốn trở nên môn đệ Chúa là điều quan trọng hơn mọi liên hệ thân yêu của gia đình và phải đặt Ngài vào vị trí cao nhất trong cuộc đời của người theo Ngài. Chúa Giê-xu đưa ra các ví dụ để dạy về giá phải trả khi theo Ngài. Như người tính việc xây dựng tháp hay đánh trận cũng phải biết trước và chấp nhận sự tốn kém. Muốn làm môn đệ Chúa thì phải sẵn sàng hy sinh và phải “từ bỏ chính mình” (Lu-ca 9:23) để đi trọn con đường thập tự.

Khi kêu gọi “bỏ mọi sự mình có” (câu 33), Chúa Giê-xu thách thức chúng ta đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính mình, rồi dự phần vào chương trình của Đức Chúa Trời để biến đổi thế giới này bằng tình yêu. Đời sống hướng về thập tự không tìm tiếng khen cho riêng mình, nhưng mong tìm vinh quang cho Chúa Giê-xu. Đời sống đó phải là đời sống phục vụ, chịu khổ, và hy sinh. Chúng ta phải nương nhờ sức của Chúa để có thể theo gương Ngài hướng về thập tự giá, không những cho lợi ích của cá nhân mình mà cho tất cả mọi người.

Hôm nay là thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu bốn mươi ngày (không tính sáu ngày Chúa Nhật) trước lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh. Giai đoạn này còn gọi là Mùa Chay. Đây là khoảng thời gian Cơ Đốc nhân cần hướng lòng về thập tự giá để tưởng niệm sự hy sinh của Chúa cho mình. Trước khi khởi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã biệt riêng 40 ngày kiêng ăn, cầu nguyện, chiến đấu với sự cám dỗ của ma quỷ, vì thế, con cái Chúa phải noi theo gương của Ngài dành nhiều thời gian hơn trong Mùa Chay để cầu nguyện, xét lại đời sống mình, và xin Chúa giúp mình sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Chúa.

Phần tĩnh nguyện này bắt đầu vào thứ Tư Lễ Tro, tiếp theo có 4 ngày Tết Âm Lịch, chúng ta cùng suy niệm Thi Thiên 23, sau đó mỗi ngày mời bạn đồng hành với Chúa Giê-xu cho đến tuần cuối cùng của Ngài trên đất theo ký thuật của Phúc Âm Lu-ca.

Theo truyền thống, mỗi tín hữu ăn năn tội vào thứ Tư Lễ Tro. Nhớ lại những sai phạm của mình với Chúa và với người khác. Khi bước vào Tuần Thánh, chúng ta phải nhận biết tội phổ quát là không dám vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Như các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu, chúng ta thường phản kháng với Thập Tự. Suy niệm Mùa Chay là lúc bạn được mời gọi đến ôm chặt thập tự giá thay vì kháng cự.

Chúng ta thường chú tâm đến những điều Chúa làm cho mình, như đáp lời cầu nguyện, ban sự cứu rỗi, hay giúp chúng ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều quan trọng hơn hết Chúa muốn chúng ta dự phần là làm thể nào chúng ta vác thập tự giá mình đi theo Ngài với tâm tình tận hiến và phục vụ. Bạn có sẵn sàng vác thập tự mình theo Chúa đến cuối cuộc đời không?

Lạy Chúa Giê-xu, xin tha thứ con vì nhiều lúc con theo Ngài nhưng lại kháng cự thập tự giá thay vì ôm chặt. Xin thêm sức cho con trong hành trình hướng về thập tự giá bắt đầu từ hôm nay.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top