Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2015

2 Ti-mô-thê 2:14-19
Nói và Im Lặng

“Có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra” (Truyền Đạo 3:7b).

Câu hỏi suy ngẫm: Lúc nào bạn nên nói, lúc nào bạn cần im lặng? Sứ đồ Phao-lô dạy về vấn đề này thế nào? Có điều nào bạn cần chỉnh sửa không?

“Nín lặng” hay “nói ra,” mỗi kỳ đều quý giá vào đúng thời điểm của nó. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, có những lúc nín lặng tốt hơn lên tiếng, nếu đó là sự chỉ trích, xuyên tạc, hay cãi vả vô ích (2 Ti-mô-thê 2:14, 23), hoặc truyền bá những điều sai trật chân lý làm cho người khác lầm lạc đức tin. Hai ông Hy-mê-nê và Phi-lết tuyên bố rằng, sự sống lại đã qua rồi (câu 17, 18). Lời phát ngôn này đã hủy hoại đức tin của nhiều người. Vì họ nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại, cho nên chán nản, suy sụp đức tin, và không cần sống làm vui lòng Đấng Cơ Đốc mà sống theo ý mình.

Nhưng Cơ Đốc nhân cũng cần lên tiếng. Đối phó với những lời nói sai lạc không phải là sự im lặng hay cãi vả mà là sự giảng dạy đúng đắn, ngay thẳng công bố chân lý (câu 15). Sự giảng dạy của các đầy tớ Chúa, các giáo viên, người hướng dẫn, và sự chăm sóc lẫn nhau… tất cả đều phải lấy lòng ngay thẳng công bố lời của chân lý. Chúng ta cần phải gây dựng nhau bằng chân lý chứ không phải bằng luân lý; bằng lời của chân lý chứ không phải lời của lẽ phải. Đó là lời nói vui lòng Đức Chúa Trời.

Cơ Đốc nhân là những người phải biết quý trọng chân lý và diễn đạt chân lý cách rõ ràng. Không nên cãi vả về những điều vô bổ, nhưng phải chuyên tâm học hỏi Lời Chúa để có thể lấy lòng ngay thẳng dùng Lời Ngài mà gây dựng lẫn nhau. Khi một người được học và nắm vững chân lý, chắc chắn sẽ không bị lung lạc bởi những tà giáo, đạo lạc.

Hãy dành thời gian tra xét “cái lưỡi” của mình. Hãy xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Bạn sống như thế nào để người khác thấy mình quý trọng chân lý?

Lạy Chúa, xin gìn giữ môi miệng con trước những điều con không nên nói; xin giúp con không im lặng, mà biết nói lên vì Chúa và Nước Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top