Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015

Thi Thiên 117
Muôn Dân Chúc Tụng Chúa

“Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn cảm nhận tác giả đang ở tâm trạng nào khi viết Thi Thiên 117? Tác giả cổ vũ các dân, các nước làm gì? Tại sao mọi dân tộc cần ca ngợi Đức Giê-hô-va? Bạn đáp ứng lời kêu gọi của Thi Thiên 117 như thế nào?

Thi Thiên 117 là phân đoạn ngắn nhất, nằm ngay giữa quyển Kinh Thánh. Với sứ điệp là lời khích lệ và cổ vũ muôn dân tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Trước giả đang ở trong trạng thái hân hoan vô cùng trong sự thờ phượng, chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài còn đến đời đời. Trong câu 1, tác giả kêu gọi các nước, các dân hãy ca ngợi và chúc tụng Đức Giê-hô-va. Trong câu 2, đại từ nhân xưng được dùng là “chúng ta,” điều này cho thấy tác giả nhìn thấy sự nhân từ rất lớn và sự thành tín đời đời của Chúa dành cho mọi dân trên đất chứ không chỉ dành riêng cho một dân tộc Ít-ra-ên hay cho chính bản thân mình.

Bản chất của Đức Chúa Trời là: “Nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và thành thực” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6; Giô-ên 2:13; Giô-na 4:2). Chúa vẫn luôn cho cơ hội để con người phạm tội có con đường sống và ăn năn tội lỗi mình. Hãy nhìn cách Chúa đối xử với ông Ca-in, kẻ giết người đầu tiên trong lịch sử loài người. Chúa đã đánh dấu trên mình ông Ca-in để không bị giết. Chúa nhân từ với dân chúng thành Ni-ni-ve độc ác, Ngài đổi ý không xuống tai họa trên họ, và Ngài vui mừng khi hết thảy dân chúng trong thành đều ăn năn. “Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” (Thi Thiên 145:9). Chúa Giê-xu cũng khẳng định Đức Chúa Trời là nhân lành: “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:45). Chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Giê-hô-va thành tín, sự chân thật của Chúa còn đến mãi mãi, “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền 7:9). Tất cả chúng ta, những người sống trên đất đều ở trong giao ước của Chúa: Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Ngài, tồn tại trong dòng giống được chọn lựa từ ông Nô-ê, người được ơn trước mặt Chúa (Sáng Thế Ký 6:8). Đức Chúa Trời đã ban phước và có giao ước với dòng dõi của ông Nô-ê (Sáng Thế Ký 9:1-17). Vậy, muôn dân cần phải nhìn nhận sự nhân từ, thành tín của Chúa và thờ phượng Ngài cách phải lẽ để có thể hưởng trọn mọi ơn phước mà Thiên Chúa đã ban cho.

Mỗi ngày bạn chúc tụng Chúa về những điều gì?

Lạy Chúa, con hết lòng tôn ngợi Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Ngài hằng có, hằng còn muôn đời. Nguyện Danh của Đức Giê-hô-va được chúc tụng và ca ngợi trên khắp đất; nguyện muôn dân tung hô: Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top