Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015

Narrow Path
Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2015

Các Quan Xét 16:21-27
Sai Một Ly, Đi Một Dặm

“Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (Giê-rê-mi 2:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Phi-li-tin đã làm gì để trừng phạt và sỉ nhục ông Sam-sôn? Người Phi-li-tin cho rằng điều gì giúp họ khuất phục ông Sam-sôn? Sự thất bại trong việc thực hành đức tin nơi Chúa của bạn đem đến những hậu quả nào?

Người Phi-li-tin có thể giết ông Sam-sôn, nhưng điều họ làm cho ông còn nặng nề và đau đớn hơn cả sự chết. Họ không chỉ làm thương tổn thân thể ông (câu 21), nhưng còn phá hủy tinh thần (câu 25) và tâm linh (câu 23-24) ông nữa. Có lẽ khi ông Sam-sôn bất chấp những sự cảnh báo từ gia đình và Đức Chúa Trời để thỏa mãn lòng kiêu ngạo và dục vọng của mình, ông không hề nghĩ đến những hậu quả kinh khiếp mà ông đang gánh chịu. Người Phi-li-tin đã chào đón ông Sam-sôn bằng những “người bạn” và những bữa tiệc vui vẻ (14:10-11), nhưng khi ông Sam-sôn thất bại và nằm trong tay họ, họ đã lộ rõ hình ảnh của những người chủ nô lệ độc ác và không thương xót.

Chắc chắn ông Sam-sôn đã có thời gian vui vẻ khi tiệc tùng, rượu chè với những thanh niên Phi-li-tin, thỏa mãn dục vọng với kỹ nữ tại Ga-xa hay với cô Đa-li-la, và những giây phút thỏa mãn khi giết người Phi-li-tin và nhận được nhiều lời tung hô. Nhưng rồi ông Sam-sôn đã mất tất cả. Từ một người lãnh đạo, ông trở nên một nô lệ (câu 21). Từ một người được Chúa ban phước và hướng dẫn, ông trở nên một người mù và để cho một đứa trẻ dẫn đường (câu 21, 26). Ông hoàn toàn thất bại trong chiến trận thuộc linh vì đã đánh mất những đặc ân Chúa ban cho ông.

Mỗi khi chúng ta muốn rời bỏ tình yêu, đặc ân, và chân lý mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để hòa nhập và làm bạn với thế gian, thì hãy nhớ đến những gì người Phi-li-tin đã làm với ông Sam-sôn. Cũng hãy nhớ rằng, quyền lực của tối tăm và ảnh hưởng của tội lỗi trên một người còn khủng khiếp và độc ác gấp nhiều lần người Phi-li-tin.

Lỗi lầm của ông Sam-sôn không chỉ tàn phá cuộc đời ông mà còn ảnh hưởng đến những người quanh ông và cả Danh Chúa. Người Ít-ra-ên đã bị người Phi-li-tin áp chế trong bốn mươi năm (13:1), và thay vì giải cứu họ, ông lại để họ tiếp tục sống trong hoàn cảnh này. Dân của Chúa chắc chắn bị tổn thương và đau đớn khi nhìn thấy người lãnh đạo của mình bị bắt và sỉ nhục như vậy. Người Phi-li-tin đã dùng sự thất bại của ông Sam-sôn để dập tắt ý chí phản kháng của người Ít-ra-ên. Hơn thế nữa, thất bại của ông Sam-sôn đã khiến người Phi-li-tin càng tin cậy và thờ phượng tà thần Đa-gôn (câu 23-24).

Nhiều Cơ Đốc nhân cho rằng, những sai lầm và thất bại của mình chỉ là nan đề cá nhân – “tôi làm, tôi chịu.” Nhưng họ không biết rằng, ma quỷ có thể dùng những điều đó để làm ô Danh Đức Chúa Trời, làm tổn thương Hội Thánh, và làm cho nhiều người cứng lòng và từ chối Phúc Âm. Chúa muốn chúng ta hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Bạn rút ra bài học gì cho mình trong cuộc chiến thuộc linh qua sự thất bại của ông Sam-sôn?

Lạy Chúa, xin giúp con nhạy bén với sự cáo trách, dạy dỗ, khuyên bảo của Chúa Thánh Linh và Lời Chúa để con cẩn trọng giữ gìn sự thánh khiết trong đời sống con hầu con luôn được đắc thắng trong chiến trận thuộc linh của đời con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 44.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top