Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2015

Ê-phê-sô 6:18-20
Sức Mạnh Cầu Nguyện, Cầu Thay

“Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành” (Ê-phê-sô 6:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Có đủ các khí giới của Đức Chúa Trời nhưng thiếu cầu nguyện, cầu thay thì sẽ thế nào? Nếu chỉ cầu nguyện mà không trang bị các khí giới khác thì sao? Xin giải thích câu 18. Khi trang bị đầy đủ các khí giới của Chúa và bền lòng cầu nguyện, cầu thay, thì sẽ đem lại kết quả gì cho người chưa biết Chúa cũng như cho mình?

Trong cuộc chiến thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta “hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưa kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11). Các khí giới đó là dây nịt lưng lẽ thật, áo giáp công chính, giày Tin Lành bình an, thuẫn đức tin, mão cứu chuộc, và gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời (6:13-17). Tất cả khí giới này đều cần thiết nhưng chưa đủ nếu chưa được mặc lấy quyền năng của vũ khí quan trọng là cầu nguyện và cầu thay. Nếu chỉ cầu nguyện mà không trang bị các khí giới khác thì khác nào ra trận với tinh thần cao độ nhưng không có gươm giáo trong tay; ngược lại nếu có đủ các khí giới mà thiếu cầu nguyện thì khác nào cầm gươm nhưng không đủ sức mạnh để chiến đấu.

Trong câu 18, Sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy nhờ Chúa Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” Trước hết, ông dạy phải nhờ Chúa Thánh Linh, vì thật sự chúng ta không biết mình phải cầu xin điều gì cho xứng hiệp, nên phải nhờ Chúa soi sáng để chúng ta biết cầu nguyện đẹp ý Đức Chúa Trời. Tiếp theo là phải kiên trì và tỉnh thức, đừng bỏ cuộc cho dù chiến trận có khốc liệt đến đâu. Và điều đặc biệt là cầu thay cho tất cả thánh đồ, là những anh chị em cùng đức tin đang chiến đấu với chúng ta trong chiến trận thuộc linh chống lại ma quỷ và các thế lực vô hình khác. Sứ đồ Phao-lô cũng xin hãy cầu thay cho ông để ông rao giảng Phúc Âm cách dạn dĩ.

Cầu nguyện, cầu thay là khí giới phải kết hợp chặt chẽ với các khí giới của Đức Chúa Trời tạo nên sức mạnh thuộc linh vô song để con dân Chúa chiến đấu và đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Chiến trận này không phải để tiêu diệt ma quỷ nhưng để tháo ách của ma quỷ ra khỏi khỏi những tội nhân nhờ lẽ mầu nhiệm của Tin Lành (câu 19), và cũng đập tan mọi sự ngăn trở khỏi chúng ta để chúng ta được tự do mọi bề mà mạnh mẽ, dạn dĩ công bố sứ điệp huyền nhiệm của Phúc Âm.

Bạn kinh nghiệm sức mạnh của cầu nguyện và cầu thay trong cuộc sống với Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, trong cuộc chiến thuộc linh, xin trang bị cho con tất cả khí giới của Chúa, xin giúp con luôn bền đỗ, tỉnh thức, nhờ Chúa Thánh Linh mà cầu nguyện và cầu thay cho anh chị em con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 38.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top