Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2015

Ê-phê-sô 6:14-18
Khí Giới Thuộc Linh

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phải bắt đầu và kết thúc trận chiến thuộc linh dựa trên nền tảng nào? Xin liệt kê và giải thích các khí giới thuộc linh? Đâu là khí giới tổng hợp? Bạn đang sử dụng những khí giới này như thế nào?

Đối đầu với một kẻ thù mạnh mẽ và gian xảo như ma quỷ, khí giới của Đức Chúa Trời là điều vô cùng quan trọng cho mỗi chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng, sự bắt đầu và kết thúc trong trận chiến thuộc linh của họ là phải vững vàng, đứng vững trong Chúa, đứng vững trên một nền tảng không hề lay chuyển là Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Điều này tương ứng với lời khuyên trong câu 10 về sự chuẩn bị tinh thần: “Hãy làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.”

Sau khi củng cố chỗ đứng vững vàng của mình, chúng ta cần trang bị những khí giới của Đức Chúa Trời:

(1) Dây nịt lưng chân lý. Dây nịt lưng là vật dùng để thắt chặt áo người lính, là nơi đeo gươm để giúp người lính di chuyển dễ dàng, không bị vướng bận. Nhận biết chân lý và sống trong chân lý giúp chúng ta có thể đối đầu với ma quỷ là kẻ nói dối.

(2) Áo giáp bằng sự công chính. Dĩ nhiên chúng ta phải mặc chiếc áo công chính của Chúa Giê-xu, vì ngoài Chúa không một sự công chính nào có thể cứu chúng ta. Tuy nhiên, ở trong Đấng Cơ Đốc, nếp sống công chính là kết quả. Nếp sống công chính không những làm im tiếng gièm pha, mà còn là lời chứng tốt cho Danh Cha chúng ta ở trên trời.

(3) Giày dép bằng sự sẵn sàng của Tin Lành. Giày dép này sẽ giúp chúng ta có thể di chuyển dễ dàng trong mọi địa hình của chiến trường khi chúng ta vâng Lời Chúa đi ra dạy dỗ muôn dân, đem sự bình an của Tin Lành đến với mọi người đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

(4) Thuẫn đức tin. Thuẫn đức tin được dùng để dập tắt những tên lửa của tà thuyết, nghi ngờ, hiểm nguy, hay bức hại.

(5) Mão trụ cứu chuộc. Chúng ta cần biết chắc mình đã được cứu khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết, đang được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, và sẽ được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Tâm trí chúng ta cần được bảo vệ trong mão trụ cứu rỗi, khỏi những lý luận và lừa dối của Sa-tan như nó đã từng tấn công bà Ê-va.

(6) Gươm của Chúa Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa vừa là vũ khí tự vệ chống lại tội lỗi vừa là vũ khí tấn công các tội lỗi của thế gian. Chính Chúa Giê-xu đã dùng Lời Kinh Thánh để chiến thắng ma quỷ, và chúng ta sẽ không thể thắng ma quỷ nếu không có Lời Ngài. Nên nhớ, ma quỷ cũng sử dụng Kinh Thánh để tấn công Chúa Giê-xu. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận học, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Linh để có thể sử dụng gươm của Chúa Thánh Linh cách hữu hiệu như Chúa Giê-xu đã sử dụng.

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô nêu lên một vũ khí tổng hợp, có thể nói là vũ khí lợi hại nhất: Sự cầu nguyện. Tuy nhiên, phải sử dụng khí giới này với hiệu năng tối đa. Đó là phải nhờ Chúa Thánh Linh “làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin” để Chúa Thánh Linh đưa chúng ta vào sự hiểu biết ý muốn Chúa, để sự cầu nguyện trở thành mối tương giao sâu nhiệm và hạnh phước. Muốn như thế chúng ta phải “bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức”; phải nhận thức hoàn cảnh của chính mình để kiên trì kêu xin Chúa bày tỏ quyền năng giải cứu; phải cầu thay cho hết thảy các thánh đồ, để sự cầu thay cho nhau đem chúng ta đến gần Chúa và đến gần nhau hầu nâng đỡ nhau đem chiến thắng về cho Danh vinh quang của Chúa chúng ta.

Chiến trận thuộc linh chỉ có thể thắng nhờ sử dụng các khí giới của Đức Chúa Trời. Có khí giới thuộc linh nào mà bạn chưa có?

Lạy Chúa, xin cho con luôn đứng vững trong Chúa để mang lấy và sử dụng các khí giới của Ngài với hiệu năng tối đa trong tinh thần cầu nguyện, trong mối tương giao chặt chẽ với Ngài và với anh chị em con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top