Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2015

Ê-phê-sô 6:10-13
Chiến Trận Thuộc Linh

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mô tả thế nào về kẻ thù của chúng ta? Chúng ta phải chuẩn bị và đối đầu với chúng bằng cách nào? Kết quả ra sao?

Cuộc sống Cơ Đốc nhân là một chiến trường thuộc linh mà chúng ta không có quyền thất bại, vì chỉ có chiến thắng mới làm đẹp lòng Chúa và làm vinh quang Danh Ngài.

Trước tiên, chúng ta cần biết kẻ thù của mình là ai. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, chúng ta không đánh trận cùng thịt và huyết, nghĩa là kẻ thù của chúng ta không phải là con người, dù con người nhiều khi là tác nhân trực tiếp bức hại Hội Thánh, khiến Cơ Đốc nhân phải bị khốn khổ, tuy nhiên họ cần được thương, cần được cầu nguyện vì họ “không biết mình làm điều gì.” Kẻ thù đích thực của chúng ta có nhiều danh hiệu, ở đây là “chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối này.” Nó chính là ma quỷ, kẻ kiện cáo, là Sa-tan, kẻ đối địch với Đấng Cơ Đốc và đối địch với tất cả Cơ Đốc nhân. Nó chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là bạn của chúng ta, dù có thể đến trong chiếc áo của một thiên sứ sáng láng. Thực chất của nó là sói mang lốt chiên, là sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta. Bên cạnh Sa-tan còn có “các thần dữ ở các miền trên trời.” Đây là những sứ giả của nó, một lực lượng đông đảo những thiên sứ phạm tội đã theo Sa-tan trong cuộc chiến chống lại Đức Chúa Trời. Vì thế, đừng bao giờ coi thường những kẻ thù hung dữ, đầy mưu mô, và quyền lực, những kẻ chuyên làm việc trong bóng tối của “thế gian mờ tối này.”

Để có thể đối đầu với kẻ thù, chúng ta cần chuẩn bị một tinh thần “mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.” Kẻ thù đúng là hung hãn và mạnh mẽ, nhưng chúng ta không khiếp sợ, vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã chiến thắng nó và sẽ luôn luôn chiến thắng. Ở trong Chúa, chúng ta sẽ được bảo vệ và nhận được sức lực từ Ngài để đối đầu với ma quỷ. Đạo quân hùnh mạnh của Vua Sau-lơ chỉ run sợ đứng nghe những lời sỉ nhục của tên khổng lồ Gô-li-át, nhưng thanh niên Đa-vít ra trận bằng sức toàn năng của Đức Chúa Trời đã mạnh mẽ bước tới khiến hắn phải im miệng đời đời. Bên cạnh sự chuẩn bị tinh thần, chúng ta cũng cần được trang bị đầy đủ. Kẻ thù khôn lanh mạnh sức sẽ tấn công chúng ta từ mọi phía, nhất là ở những lãnh vực có vẻ an toàn, là nơi chúng ta dễ mất cảnh giác. Vì thế, Sứ đồ

Phao-lô dạy chúng ta phải lấy “mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ” (câu 2). Mọi khí giới chứ không phải chỉ một số khí giới. Đức Chúa Trời đã cung ứng đầy đủ mọi khí giới để chiến thắng ma quỷ trong mọi lãnh vực. Dù ma quỷ có khôn khéo ngụy trang đến đâu thì những khí giới của Chúa vẫn phát hiện và đập tan mọi cuộc chiến âm thầm của nó.

Đức Chúa Trời đã dự liệu để chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến với ma quỷ. Đứng vững với sự mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, và nhờ năng lực từ mọi khí giới của Đức Chúa Trời, ma quỷ sẽ không thể quật ngã chúng ta, dù nhiều lúc nó có thể làm chúng ta điêu đứng; nhưng đến cuối cùng, chúng ta sẽ được đứng vững vàng như một người chiến thắng trước mọi tấn công, qua đó Cha của chúng ta được vinh quang.

Bạn đang chiến đấu với ma quỷ bằng những phương cách nào?

Lạy Chúa, xin cho con biết rõ kẻ thù để không khiếp sợ. Xin chuẩn bị cho con một tinh thần mạnh dạn trong Chúa, để con có thể xông trận bằng sức lực và mọi khí giới của Ngài, vì con khát khao chiến thắng để dâng vinh quang lên Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top