Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2015

Ê-sai 41:1-16
Đấng Cứu Chuộc

“Đừng sợ chi hết, Ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Ít-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi” (Ê-sai 41:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa gì với dân tộc Ít-ra-ên? Điều gì khiến con dân Chúa vui mừng và tin cậy nơi Ngài? Đức Chúa Trời che chở bạn trong quá khứ như thế nào? Trong hiện tại Ngài đang làm gì cho bạn?

Làm thế nào những người bị lưu đày có thể “hát bài ca của Đức Giê-hô-va” khi mà dường như Ngài ở quá xa và không quan tâm đến cảnh ngộ của dân Ngài? Phân đoạn này cho họ câu trả lời và đem lại cho họ niềm hy vọng.

Đức Chúa Trời công bố Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ và là Đấng làm ra lịch sử. Từ trước rất lâu, Ngài kêu gọi ông Áp-ra-ham (câu 4), và từ ông Áp-ra ham, Ngài làm ra một dân lớn. Sau đó, chính Ngài khiến cho dân này suy giảm vì bị lưu đày, bị bức hại. Một thế kỷ trước khi vua Ba Tư là ông Si-ru chưa sinh ra, tiên tri của Đức Chúa Trời đã công bố trước rằng, vị vua này sẽ được Đức Chúa Trời kêu gọi để phục vụ Ngài bằng cách giải cứu những người bị lưu đày, cho phép họ trở về quê hương để trùng tu lại đền thờ và xây dựng lại cơ nghiệp (Ê-sai 44:28). Đức Chúa Trời kêu gọi và sử dụng Vua Si-ru không phải vì vị vua này công chính nhưng để hoàn thành mục đích công chính của Ngài là phục hồi dân Ngài (Ê-sai 45:1-4). Đức Chúa Trời nhắc các dân tộc rằng Ngài ở với Vua Si-ru và Ngài cũng sẽ ở với từng thế hệ trong lịch sử, từ đầu cho đến cuối (câu 4). Ngài là Chúa của lịch sử. Vì thế, Chúa biết rõ Vua Si-ru sẽ xuất hiện trong lịch sử.

Trong các câu từ 11-16, Đức Chúa Trời bảo đảm với dân Ngài rằng, Ngài sẽ đánh bại kẻ thù của họ. Ngài phán “Ta sẽ giúp ngươi” (41:14). Ngài tự xưng Ngài là Đấng cứu chuộc của Ít-ra-ên. Ngài sẽ dùng những người yếu, những người không nơi nương tựa làm công cụ của Ngài để chống lại người áp bức. Ngài sẽ dùng “sâu bọ Gia-cốp” để nghiền nát để đánh bại các dân tộc hùng mạnh có ý đồ xâm chiếm Ít-ra-ên (câu 15). Ngài không chỉ là Đấng cứu chuộc, mua chuộc chúng ta bằng một giá rất đắt, mà còn là Đấng che chở cho chúng ta. Vì thế chúng ta có thể vui mừng nói rằng Đức Chúa Trời cứu chuộc và che chở chúng ta. “Cứu chuộc và che chở” là lời hứa, là niềm hy vọng cho những ai nương náu mình nơi Ngài.

Đang khi chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố đe dọa sự bình yên của nhiều dân tộc, những ai cảm thấy tương lai sao ảm đạm và lịch sử loài người ngày càng u tối, thì phân đoạn này sẽ là niềm hy vọng, khích lệ, khiến chúng ta an lòng và tiếp tục vững tin. Hãy nhớ lại những lúc Đức Chúa Trời “cứu chuộc và che chở” bạn trong quá khứ. Những kinh nghiệm như thế giúp gì cho bạn và cho người khác?

Lạy Chúa, trong mục tiêu tốt lành và vô cùng lớn lao là cứu chuộc muôn dân của Ngài, con cầu xin Ngài cứu chuộc và che chở dân tộc con như Ngài đã làm cho dân tộc Ít-ra-ên.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top