Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015

Ê-sai 40:1-11
Hít Thở Không Khí Trong Lành

“Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha” (Ê-sai 40:1, 2a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp của sự hy vọng ở đây là gì? Sứ điệp này có liên quan gì đến Chúa Giê-xu? Hãy nhớ lại Chúa Giê-xu đã đến và làm thay đổi cuộc đời khô khan thiếu sự sống và niềm vui của bạn như thế nào?

Lời an ủi của Đức Chúa Trời trong câu 1 là niềm vui và sự khích lệ lớn cho người Ít-ra-ên. Họ giống như một người vừa ra khỏi đường hầm tăm tối, bỏ lại phía sau không khí tù hãm, khó chịu của thất vọng để đắm mình trong ánh sáng và hít thở không khí tươi mát, trong lành của hy vọng. Nhưng niềm hy vọng này là gì? “Tiếng kêu.” Tiên tri Ê-sai đã công bố những lời tiên tri đem đến hy vọng trước khi Vua Si-ru chinh phục Ba-by-lôn vào năm 539 T.C. Đức Chúa Trời khiến Vua Si-ru cho phép những người bị lưu đày trở về và xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Những quá trình đầy khó khăn và nản lòng này phải cần đến một thế kỷ mới thực hiện xong. Đền thờ bị người Hy Lạp làm ô uế, được Mac-ca-bê khôi phục; bị người La Mã tàn phá, được Vua Hê-rốt xây lại; và cuối cùng bị người La Mã san bằng năm 70 S.C. Phải chăng “tiếng kêu” để công bố những tin tốt lành đã kết thúc? Chắc chắn là không. Lời tiên tri đem lại niềm hy vọng và sự sống tiếp tục được rao ra và ứng nghiệm ở mức độ rộng lớn hơn.

Năm trăm năm sau, ông Giăng Báp-tít công bố rằng chính ông là “tiếng kêu” trong đồng vắng (Giăng 1:23). Tiếng của Tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước “Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng” trở thành tiếng của ông Giăng Báp-tít trong Tân Ước “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:29). Ở đây, điều mới và điều cũ giao hội với nhau. Tin Lành ở đây không những là người lưu đày được trở về, mà còn là Chúa Giê-xu đã đến thế gian lần thứ nhất và trở lại lần thứ hai. Ngài đến với tư cách Đấng cai trị quyền năng và cũng là người chăn dẫn dắt và bồng ẵm chiên. Ma-thi-ơ 3:3 truyền: “Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.” Trong mọi thời đại, vâng theo mệnh lệnh này còn có nghĩa là dọn đường, làm cho những nơi sủng thấp được bằng phẳng để Đức Chúa Trời bước vào trong đời sống bạn. Ngài bước vào để biến cuộc đời bạn thành nơi tràn đầy ân sủng và tình yêu.

Bạn đáp ứng thế nào trước mệnh lệnh này?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đời sống mới Ngài ban cho con trong Chúa Giê-xu. Trong khi con chờ đợi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, xin giúp con cứ trung tín rao truyền tình yêu của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top