Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015

Ê-sai 39:1-8
Người Lãnh Đạo Thiếu Khôn Ngoan

“Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: ‘Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm!’ Lại rằng: Vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật” (Ê-sai 39:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Ê-xê-chia cho các sứ giả xem các của báu và kho tàng? Việc làm này dẫn đến hậu quả nào? Người lãnh đạo khoe khoang, kiêu ngạo, và nhờ cậy loài người thay vì Đức Chúa Trời sẽ tai hại như thế nào?

Nghe tin Vua Ê-xê-chia được Đức Chúa Trời chữa lành, vua Ba-by-lôn sai sứ giả mang lễ vật đến chúc mừng. Tuy nhiên, thâm ý của vua Ba-by-lôn là muốn cùng Ít-ra-ên thành lập liên minh chống lại A-si-ri, và nhân cơ hội cũng thăm dò sức mạnh của Ít-ra-ên. Đức Chúa Trời dùng điều này để thử xem Vua Ê-xê-chia đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời hay nơi Ba-by-lôn (2 Sử Ký 32:31). Để gây cảm tình với các sứ giả, và mong đạt được sự ủng hộ của vua Ba-by-lôn chống lại A-si-ri, Vua Ê-xê-chia đã khoe tất cả kho tàng trong vương quốc của ông.

Phô trương, bắt tay với Ba-by-lôn và khoe với người không kính sợ Đức Chúa Trời tất cả tài sản quốc gia, kể cả những kho vũ khí bí mật, là việc làm dại dột và sai lầm rất lớn. Việc làm này khiến toàn dân phải chịu vô vàn đau khổ sau này. Vua Ê-xê-chia một mực nói rằng: “Họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta; chẳng có vật gì trong các phủ khố ta mà ta chẳng chỉ cho họ” (câu 4). Khi khoe khoang thì con người tự tôn vinh mình thay vì Đức Chúa Trời; ở trong địa vị quản gia mà tự tôn mình là chủ. Ngay sau đó, vị tiên tri trước kia đã công bố sứ điệp chữa lành, giờ đây công bố sứ điệp đoán phạt: Tất cả kho tàng sẽ bị đem qua Ba-by-lôn, kể cả con, cháu của Vua Ê-xê-chia. Vua đáp lời Tiên tri Ê-sai rằng: “Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm! Lại rằng: Vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật” (câu 8). Câu trả lời cho thấy vua chỉ quan tâm đến sự an nguy của bản thân hơn là sự an nguy của thế hệ mai sau. Yên nghỉ trong sự bình yên tạm thời khi giông bão sắp vùi dập những thế hệ sau chẳng phải là thái độ thiếu khôn ngoan và ích kỷ hay sao?

Người lãnh đạo thiếu khôn ngoan là người tự cao, tự mãn, khoe khoang, ích kỷ, có tầm nhìn rất hạn hẹp, và chỉ mong hưởng thụ trong quãng đời của mình mà không chút mảy may hướng đến tương lai. Mỗi chúng ta đều được Chúa đặt để lãnh đạo trong gia đình, nhóm nhỏ, và Hội Thánh, xin Chúa cho trong chúng ta không ai đi vào vết xe đổ lúc cuối đời của Vua Ê-xê-chia.

Hãy để chút thời gian suy nghĩ đến nếp sống mà bạn chọn lựa. Nếp sống này đặt trên cơ sở nào?

Lạy Chúa, nguyện con sống nếp sống đẹp lòng Ngài, yêu tha nhân và luôn quan tâm đến sự an nguy của người khác.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top