Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015

Thi Thiên 116:7-14
Đáp Ứng Ơn Cứu Chuộc

“Tôi sẽ bước đi trước mặt Đức Giê-hô-va, trong đất kẻ sống” (Thi Thiên 116:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua cơn nguy khốn tác giả rút ra bài học gì cho mình? Tác giả đã đáp ứng thế nào đối với ơn cứu mạng của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã cứu bạn ra khỏi sự chết nào? Việc này giúp bạn đối diện với các hoạn nạn trong tương lại ra sao?

Qua sự đau khổ tột cùng (câu 3-6), tác giả nhận thức rằng người đời không ai có khả năng giải cứu ông. Có lẽ ông cũng đã nhờ cậy con người, các vua chúa, và thế lực của họ nhưng tất cả đều làm ông thất vọng. Cuối cùng, ông nhận ra một chân lý, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng ban cho sự giải cứu. Ngài chính là nơi linh hồn ông ẩn nấp. Chúa đã hậu đãi ông, Ngài đối xử với ông rộng rãi hơn. Ngài đã cứu chuộc linh hồn ông khỏi sự chết, tha thứ sự vi phạm của ông. Chúa giúp ông vượt qua sự đau buồn cả về thể xác lẫn tâm hồn, ngăn dòng lệ đắng cho ông. Ngài cũng gìn giữ chân của ông không bị vấp ngã bởi các cạm bẫy của thế lực đen tối đã bày ra (câu 7-8). Thật an ninh khi chúng ta đồng hành với Chúa!

Tác giả công khai niềm tin của ông thuộc về Chúa, nhận ơn cứu chuộc của Chúa. Ông bước đi trước mặt Chúa, trong sự hiện diện và che chở của Ngài. Điều này cũng có nghĩa là ông cam kết giữ luật pháp của Chúa. Với một niềm tin mạnh mẽ rằng, ông sẽ ở trong đất của người sống, ông tiếp tục hồi tưởng lại những cơn nguy khốn và sự giải cứu diệu kỳ của Chúa rồi tự hỏi: Mình cần làm gì để bày tỏ lòng tri ân đối với Ngài? Điều gì Chúa ưa thích? Và ông đã tìm ra câu giải đáp. Ông sẽ “cầm chén cứu rỗi,” trân quý, cao rao sự cứu rỗi của Chúa và tiếp tục khẩn cầu Danh Ngài. Ông quyết định trả xong những lời hứa nguyện đối với Chúa công khai trước con dân Ngài (câu 9-14).

Trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta đều là những người rất bé mọn. Ngài mong đợi chúng ta để lòng tin cậy nơi Ngài, ở trong sự che chở và nuôi dưỡng của Ngài. Chúa sẵn lòng hy sinh Con Một của Ngài để cứu vớt linh hồn của chúng ta. Ngài nhạy bén với những lời kêu cứu của chúng ta và quan tâm, chu cấp cho đời sống tinh thần cũng như thể xác của chúng ta nữa. Bạn đã và đang đáp ứng thế nào đối với ơn cứu chuộc linh hồn của Cha Thiên Thượng?

Lạy Chúa! Con vui mừng yên nghỉ trong sự quan phòng và bảo hộ của Ngài. Xin giúp con biết ơn Chúa và yêu kính Chúa ngày càng hơn. Xin cho con luôn bước đi trong sự soi sáng của Chúa và rao truyền tình yêu cứu chuộc của Ngài công khai trước nhiều người.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top