Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2015

2 Ti-mô-thê 1:13-18
Giữ Vững Lòng Trung Thành

“Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta” (2 Ti-mô-thê 1:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 13, Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê giữ vững chân lý trên nền tảng nào? Tại sao? Trong hoạn nạn của Sứ đồ Phao-lô, những ai đã bỏ rơi ông, và những ai vẫn trung thành với ông? Để giữ vững lòng trung thành với Chúa, con cái Chúa cần những yếu tố nào?

Có lẽ Sứ đồ Phao-lô đã thấm thía với kinh nghiệm bản thân trước khi tin Chúa, ông sốt sắng giữ những điều ông được dạy dỗ nhưng cũng chính sự nhiệt thành đó đã gây bao tổn hại cho Hội Thánh Chúa thời bấy giờ, ông sốt sắng bảo vệ chân lý ông tin là phải thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật nên đã ra tay sát hại những Cơ Đốc nhân vì ông cho rằng họ chống lại Đức Giê-hô-va của ông. Sau khi được Chúa mở mắt ông đã chân thành tâm sự với học trò mình trong thư 1 Ti-mô-thê 1:13 như sau: “Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó lúc ta ngu muội chưa tin.” Vì vậy, trong bức thư thứ hai này, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên Mục sư Ti-mô-thê hãy giữ vững những chân lý ông đã học nhưng cần lưu ý là phải giữ vững trên nền tảng đức tin và tình yêu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là đức tin đúng đắn mà Mục sư Ti-mô-thê đã học qua mẫu mực của Sứ đồ Phao-lô truyền lại, và cứ sống trong tình yêu của Chúa để giữ vững lòng trung tín với Ngài. Chính Chúa Thánh Linh trong lòng sẽ bảo vệ mọi điều tốt đẹp ông đã nhận lãnh.

Sau khi dặn dò như vậy, Sứ đồ Phao-lô đã tâm tình với con tinh thần của mình về tình trạng u ám khi ông bị tù, đó là nhiều người trong xứ A-si (Tiểu Á) đã bỏ rơi ông, trong đó có hai người được ông nêu tên là Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen. Tuy nhiên, giữa tăm tối của đêm đen, cũng lóe ra tia sáng của những vì sao. Gia đình của ông Ô-nê-si-phô-rơ không hề hổ thẹn hay sợ hãi vì sự tù đày của Sứ đồ Phao-lô, họ đã rất can đảm, nhiều lần nâng đỡ ông và còn sốt sắng đến La Mã tìm thăm ông trong tù nữa.

Để giữ lòng trung thành với Chúa, ngoài đức tin chân chính và tình yêu thương của Chúa, con dân Chúa cần thấy được vinh dự được phục vụ Chúa quyền năng, can đảm trong mọi hoàn cảnh, và nhìn về ngày phán xét cuối cùng để sống và phục vụ Chúa.

Có khó khăn nào khiến bạn lung lạc đức tin không? Bạn làm gì để giữ vững lòng trung tín với Chúa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu con và ban cho con sự sống đời đời, xin cho con luôn giữ vững lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng dù phải gặp bất kỳ hoàn cảnh nào.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top