Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2015

2 Ti-mô-thê 1:8-12
Không Hổ Thẹn

“Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê chớ hổ thẹn về những điều gì? Tại sao ông khuyên không nên hổ thẹn khi làm chứng về Chúa và chịu khổ vì Chúa? Bài học này thêm sức mạnh cho bạn như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê chớ hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa, và cũng đừng hổ thẹn về việc thầy mình là ông Phao-lô phải bị tù, nhưng nhờ quyền năng Chúa, hãy sẵn lòng chịu khổ vì Phúc Âm (câu 8). Riêng bản thân Sứ đồ Phao-lô, ông cũng khẳng định mình cũng không hề hổ thẹn về hoàn cảnh tù đày đã chịu (câu 12). Ông nêu những lý do để khích lệ ông và học trò mình không hổ thẹn khi làm chứng về Chúa cũng như khi phải chịu khổ vì Phúc Âm:

Thứ nhất, vì Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Ngài cũng kêu gọi chúng ta vào chức vụ rao truyền Danh Chúa (câu 9). Đây là một vinh dự cho con dân Chúa, vì sau khi được cứu, chúng ta được Chúa dùng trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại, cho nên thay vì hổ thẹn, chúng ta phải tự hào.

Thứ hai, Đấng chúng ta làm chứng là Đấng đã tiêu diệt sự chết, ban Tin Mừng cho loài người để nhận được sự sống vĩnh cửu (câu 10). Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ rằng: “Đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Khi làm chứng cho Chúa, những kẻ thù nghịch cùng lắm cũng chỉ giết hại thể xác này chứ không thể làm hại linh hồn được. Sự sống của linh hồn là sự sống vĩnh cửu, do đó chúng ta cần phải mạnh dạn và lấy làm vinh dự được rao truyền Đấng đã tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài.

Thứ ba, Chúa chúng ta cũng là Đấng quyền năng, Ngài đã ủy thác chúng ta rao truyền Phúc Âm thì Ngài cũng bảo vệ chân lý của Phúc Âm đó cho đến ngày phán xét sau cùng (câu 11, 12). Kẻ thù có thể giam giữ và giết chết ông Phao-lô nhưng không ai có thể ngăn chặn Tin Mừng cứu rỗi tiếp tục rao ra. Đó là điều chúng ta phải tự hào thay vì hổ thẹn.

Sứ đồ Phao-lô dù đang chịu cảnh tù đày nhưng ông không hề hổ thẹn, ông khuyên người con tinh thần của mình là Mục sư Ti-mô-thê đừng hổ thẹn. Ngày nay chúng ta cũng đang tiếp bước rao truyền ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào của mình, xin Chúa cho chúng ta không hổ thẹn, không lùi bước trong công tác đầy vinh dự đó.

Bạn có hổ thẹn vì rao truyền Tin Mừng cứu rỗi của Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con không hổ thẹn nhưng luôn cảm thấy vinh dự khi được Chúa dùng để đưa dắt những tội nhân trở lại với Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top