Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2015

Thi Thiên 116:1-6
Đấng Giải Cứu

“Đức Giê-hô-va bảo vệ người thật thà, khi tôi bị khốn khổ, Ngài giải cứu tôi” (Thi Thiên 116:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 1-2 và 5-6, tác giả đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời như thế nào? Những ai có thể đồng cảm và có kinh nghiệm Chúa giống như tác giả (câu 1-4, 6)? Bạn đã đối diện với những “Dây sự chết” ra sao? Bạn cần sống như thế nào để có thể kinh nghiệm Chúa giống như tác giả Thi Thiên 116?

Thi Thiên 116 là phần cuối của bài ca được dân sự hát ở cuối lễ Vượt Qua (Ma-thi-ơ 26:30). Những ý tưởng này cũng được lặp đi lặp lại rất nhiều trong các Thi Thiên của Vua Đa-vít. Tác giả đã hết lòng ca ngợi tình yêu của Chúa đối với ông qua những trải nghiệm sống động thực tế. Chúa là Đấng quan phòng, Ngài nghiêng tai lắng nghe (câu 1-2). Chúa cao cả vĩ đại nhưng Ngài chú tâm đến con người bé nhỏ trong cảnh khốn nạn. Ngài đã chú tâm lắng nghe từng lời nài xin, khẩn cầu của ông. Trong cơn nguy biến, ông kinh nghiệm rằng, chỉ có Chúa là Đấng giải cứu linh hồn (câu 4), Chúa có lòng thương xót, Ngài hay làm ơn cho người cầu khẩn Ngài (câu 5), Chúa là Đấng công chính hay bảo hộ người thật thà, cô thế (câu 6).

Những người có thể kinh nghiệm Chúa như tác giả Thi Thiên này, có các đặc điểm sau: Trước tiên, họ là những người yêu mến Đức Chúa Trời (câu 1-2). Họ nhìn nhận chính Chúa đã ra tay giải cứu họ trong cơn gian truân, và những lúc đối diện với sự chết (câu 3). Thứ hai, họ biết thân phận yếu đuối của mình, tiếp tục khẩn cầu Chúa toàn năng giải cứu linh hồn khỏi hoạn nạn trong những ngày sẽ đến (câu 2, 4). Thứ ba, họ là người thật thà. Đức Chúa Trời bảo vệ người thật thà (câu 6). Chúa công chính không thể thỏa hiệp với phường gian ác. Vậy những người kính sợ Chúa cần phải có đời sống ngay lành trước mặt Chúa. Họ cần có một tấm lòng đơn sơ, tin cậy nơi Chúa, đi gần với Chúa để có thể kêu cầu và nhận được sự trợ giúp kịp thời từ Chúa.

Trong cơn gian truân, con người thường hay nghĩ về những sự trợ giúp ở con người, nỗ lực bản thân, tiền của, thế lực của đời này, v.v…, nhưng Thi Thiên này cho thấy Chúa là Đấng giải cứu duy nhất. Ngài cắt đứt tất cả các dây tử thần đang quấn lấy chúng ta. Đó có thể nan đề của tội lỗi, những mối quan hệ đổ vỡ, chinh chiến, bệnh tật nan y, tai nạn, khủng hoảng tài chánh…. Chúa có năng quyền chữa lành, phục hồi và giải cứu chúng ta ra khỏi cảnh khốn cùng mà chúng ta đang đối diện. Đức Giê-hô-va phán: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Bạn sẽ kinh nghiệm Chúa là Đấng giải cứu khi bạn biết yêu mến Ngài, tin Chúa sẽ giải cứu, quỳ gối khẩn cầu và bước đi vững vàng trước mặt Chúa. Mỗi ngày qua đi, người tin kính Chúa càng yêu mến, gần gũi với Chúa nhiều hơn. Bài học này nhắc nhở bạn điều gì? Bạn khẩn cầu điều nào với Chúa hôm nay?

Con cảm ơn Cha vì Ngài luôn ở gần con, lắng nghe, và ra tay giải cứu con ra khỏi những bẫy dò của sự chết. Năng quyền của Ngài sẽ đắc thắng tất cả những gian truân mà con đã, đang, và sẽ đối diện. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ con như con ngươi trong mắt Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top