Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2015

2 Các Vua 4:8-37
Sự Chữa Lành Thiên Thượng

“Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo lên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại” (2 Các Vua 4:33-34).

Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ ở Su-nem đã tỏ lòng hiếu khách với Tiên tri Ê-li-sê như thế nào? Bà được đền đáp điều gì? Khi con trai của bà bị bệnh và chết, bà đã làm gì? Bằng cách nào Tiên tri Ê-li-sê đã cứu sống con của bà? Khi đối diện với những nan đề trong cuộc sống, bạn đã làm gì?

Trong bước đường phục vụ Chúa, Tiên tri Ê-li-sê thường đi ngang qua đất Su-nem, ở đó có một người phụ nữ giàu có và hiếu khách đã tiếp đãi ông rất nồng hậu, bà còn làm một phòng riêng trên cao cho tiên tri nghỉ ngơi mỗi khi ông đến Su-nem công tác. Tuy nhiên, hai vợ chồng bà này đã cao tuổi mà không có con. Đây là một nỗi buồn và cũng là nỗi sỉ nhục đối với phụ nữ Do Thái lúc bấy giờ. Biết được tình cảnh này nên Tiên tri Ê-li-sê đã xin Chúa cho bà có được một đứa con trai. Lòng hiếu khách của bà đã được Chúa bù đắp bội phần.

Khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia, nó theo cha ra đồng chơi, bỗng bị nhức đầu dữ dội, người ta đem về nhà cho mẹ nó, đến trưa thì nó chết. Đây là một cú sốc lớn lao cho gia đình, nhưng người phụ nữ Su-nem rất bình tĩnh, vì trong thâm tâm, bà tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà một con trai thì Ngài sẽ không để con bà chết, nên bà yên lặng đem con đặt trên phòng cao của Tiên tri Ê-li-sê rồi thắng lừa đi tìm tiên tri trình bày sự việc. Tiên tri Ê-li-sê vội vàng theo bà đến Su-nem, bước vào phòng cao, đóng cửa lại, trước hết ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. “Đoạn, người leo lên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại. Ê-li-sê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng; đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi bảy lần, và mở mắt ra” (câu 34-35). Cuối cùng, đứa trẻ sống lại, người mẹ vui mừng ẵm con ra về.

Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống, Ngài cũng là Đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Chúa dùng đầy tớ Ngài để chữa lành con trai của người phụ nữ Su-nem đã đặt lòng tin và kêu cầu cùng Chúa. Ngày nay, Chúa cũng dùng chúng ta để đem sự chữa lành thiên thượng đến cho những linh hồn hư mất biết đặt lòng tin và kêu cầu Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn làm gì để đem sự chữa lành thiên thượng đến với những linh hồn đang chết mất vì tội lỗi của họ?

Kính lạy Chúa là Đấng chữa lành thiên thượng, xin giúp con chỉ tin cậy một mình Chúa và chạy đến với Ngài mỗi khi con gặp vui, buồn trong cuộc sống. Xin Chúa dùng con như công cụ của Chúa để cứu nhiều linh hồn đang chết mất trong tội lỗi, hầu đưa họ trở về với Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top