Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2015

2 Các Vua 4:1-7
Bán Dầu Trả Nợ

“Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình” (2 Các Vua 4:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ gặp Tiên tri Ê-li-sê để phàn nàn về việc gì? Ông Ê-li-sê đã giải quyết vấn đề như thế nào? Kết quả ra sao? Nhờ đâu mà có kết quả như vậy? Bạn có điều gì muốn kêu cầu với Chúa không? Chúa đã đáp lời cho bạn như thế nào?

Thông thường, tiên tri của Đức Chúa Trời sống giữa dân chúng, được dân chúng tin cậy, và nếu có việc gì khó giải quyết thì con dân của Chúa đến hỏi để tìm sự hướng dẫn. Có một quả phụ, vợ của một môn đệ yêu mến và kính sợ Chúa, ông qua đời và để lại cho bà hai đứa con trai. Có lẽ bà lạm lụng rất vất vả để có tiền nuôi con nhưng do làm không đủ nên bà phải mượn nợ. Đến kỳ hạn trả nợ, bà không có tiền để trả nên chủ nợ đòi bắt hai người con của bà để làm nô lệ cho họ. Trước hoàn cảnh hết sức đau lòng không phương giải quyết, người phụ nữ yếu đuối này đã tìm đến Tiên tri Ê-li-sê và phàn nàn cùng ông. Từ “phàn nàn” ở đây có nghĩa là kêu cầu, kêu cứu, khóc than. Chính Đức Chúa Trời mà bà đang thờ phượng và phục vụ là Đấng bào chữa cho những người mồ côi và góa bụa. Đức Chúa Trời đã cảm động lòng Tiên tri Ê-li-sê nên ông hỏi bà: “Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết; ngươi có vật gì ở nhà?” Nàng thưa rằng: “Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu” (câu 2). Đức Chúa Trời thường dùng những gì chúng ta có sẵn để làm ích lợi cho Ngài và cho chính chúng ta. Người phụ nữ này chỉ còn một hũ dầu và vị tiên tri bảo hãy đi mượn những bình không của những người láng giềng đem về rồi chiết dầu ra. Dù là một mệnh lệnh rất khác thường và khó hiểu nhưng ba mẹ con người phụ nữ này không hề thắc mắc, không hỏi tại sao, họ cứ làm theo những gì vị tiên tri dạy bảo. Điều này cho chúng ta thấy bà có đức tin và hoàn toàn vâng phục người của Đức Chúa Trời. Kết quả của đức tin và sự vâng phục đó là Chúa đã làm phép lạ cho bà, tất cả bình dầu ở trong nhà bà đều đầy, Chúa không những ban cho bà đủ tiền để trả nợ mà Ngài còn cho bà dư dật để nuôi sống gia đình.

Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân chúng ta trên đường đời tăm tối (Thi Thiên 119:105). Khi có nan đề nào, bạn có kêu cầu Chúa và tìm sự hướng dẫn trong Lời Chúa không? Bạn đã kinh nghiệm sự trả lời của Chúa thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời của con, xin dạy con luôn biết tìm đến Chúa và Lời Ngài với lòng tin cậy Ngài hoàn toàn, xin dẫn dắt con bước đi theo Chúa mỗi ngày.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top