Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2015

Mác 15:40-16:11
Những Nữ Môn Đệ của Chúa Giê-xu

“Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sê, và Sa-lô-mê, là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem” (Mác 15:40-41).

Câu hỏi suy ngẫm: Các nữ môn đệ của Chúa Giê-xu đã góp phần phục vụ Chúa như thế nào, đặc biệt trong thời điểm cuối cùng của Chúa trên đất? Họ có vị trí nào đối với Chúa Giê-xu? Bạn học được gì qua tinh thần phục vụ Chúa của họ? Người nữ tin Chúa đóng vai trò gì trong Hội Thánh, gia đình, và cộng đồng của bạn?

Theo truyền thống của người Do Thái, người nữ chỉ có vai trò ở tuyến hậu phương, làm nội trợ trong nhà. Nhưng thực tế, chúng ta thấy có nhiều người nữ đã theo và phục vụ Chúa khi Ngài ở Ga-li-lê. Họ góp phần trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Chúa Giê-xu làm trọn chức vụ của Ngài. Mặc dù không được kể trong Nhóm Mười Hai nhưng họ thật sự được Chúa Giê-xu tin dùng trong nhiều sự kiện quan trọng.

Ông Mác ghi lại việc một người nữ ở làng Bê-tha-ni đã đổ dầu thơm lên đầu Chúa chuẩn bị cho sự mai táng của Chúa Giê-xu (14:3-9). Và giờ đây, họ đang có mặt trong lúc nguy nan nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu. Trong khi các sứ đồ chạy trốn, thì bà Ma-ri Ma-đơ-len, bà Ma-ri là mẹ của các ông Gia-cơ nhỏ và Giô-sê, cùng bà Sa-lô-mê, và những người nữ khác đã theo Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem. Họ có mặt tại nơi Chúa chịu hình, chứng kiến sự chết đau thương của Ngài, khóc thương, cùng chia sẻ và cảm thông với sự đau đớn tột đỉnh của Ngài. Họ cùng với ông Giô-sép ở thành A-ri-ma-thê đưa xác Chúa đến ngôi mộ, biết được nơi người ta đặt xác Chúa, chứng kiến sự kiện chôn cất Chúa. Đây là những phụ nữ đầu tiên phát hiện ngôi mộ trống khi họ đem thuốc thơm để xức xác Chúa. Họ cũng là những người đầu tiên được hân hạnh gặp Chúa phục sinh.

Dù người Do Thái không trọng phụ nữ, họ cân nhắc rất cẩn thận khi một người nữ làm nhân chứng trong các tòa án, nhưng Chúa Giê-xu đã dùng những người nữ này làm đại sứ đưa một tin hết sức quan trọng về Chúa phục sinh cho các môn đệ khác của Ngài. Chúa Giê-xu trân trọng tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc, sự chu đáo, và chịu khó mà những người nữ môn đệ đã dành cho Ngài. Ngài cũng vinh danh người nữ đã dâng Ngài bình ngọc đựng dầu cam tòng quý báu. “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, việc người đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người” (Mác 14:9).

Người nữ ngày nay có một vị trí rất quan trọng trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng, với đức hy sinh, chịu thương, chịu khó, với lòng chịu đựng nhẫn nại. Tôi con Chúa không nên phân biệt đối xử giữa nam nữ mà phải tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phục vụ Chúa và Hội Thánh.

Vai trò của các người nữ trong Hội Thánh bạn như thế nào? Bạn có thật sự quý trọng những người nữ quanh bạn chăng?

Kính lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con theo gương những người nữ hết lòng phục vụ Chúa trong bài học này. Không phân biệt đối xử nhưng biết tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phục vụ Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top