Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2015

Mác 15:21-39
Vua của Muôn Dân

“Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới” (Mác 15:38).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh những sự kiện diễn ra trong sự thống khổ của Chúa Giê-xu với lời tiên tri được chép ở Ê-sai 53 và Thi Thiên 22. Điều lạ lùng nào xảy ra sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn? Những sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến niềm tin nơi Chúa Giê-xu của bạn?

Sự chết của Chúa Giê-xu hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri đến từng chi tiết. Hình ảnh Chúa Giê-xu trải qua những sự bối rối, buồn bực, bị các thầy tế lễ cả, đám đông, và quân lính La Mã hành hạ, nhạo báng, ngay cả hai tên cướp bị đóng đinh bên cạnh cũng mắng nhiếc Ngài: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì” (Ê-sai 53:3). Chúa Giê-xu đã thinh lặng, cam chịu hình: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:7). Ngài bị đóng đinh giữa hai tên cướp nên bị liệt vào hàng kẻ ác nhưng được chôn trong ngôi mộ của người giàu (Ê-sai 53:9).

Đến giờ thứ chín, trong nỗi đau đớn tột cùng, Ngài đã cất tiếng kêu cầu sự giải cứu cách khẩn thiết với Đức Chúa Trời “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của Con, Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?” Đây là lời mà Đấng Mết-si-a kêu cầu với Đức Chúa Trời được chép ở Thi Thiên 22:1.

Trong suốt giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tức là trời đang giữa trưa đến khoảng ba giờ chiều, khắp đất đều tối tăm mù mịt, một hiện tượng lạ lùng thể hiện sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi của cả nhân loại (A-mốt 8:9). Sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn, chiếc màn trong đền thờ tự xé ra làm đôi từ trên xuống, xóa bỏ khoảng cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường, qua đó con người có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời không còn giới hạn trong các nghi thức ở nhà hội hay chỉ dành cho dân tộc Do Thái, nhưng muôn dân có thể đến với Đức Chúa Trời trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu, và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Những người như thầy đội, nhận biết Chúa Giê-xu và xưng nhận “Ngài là Con Đức Chúa Trời” (câu 39) sẽ bước vào trong mối quan hệ mật thiết Cha Con với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a, vị Vua của dân tộc Do Thái và của muôn dân trên thế gian này, trong đó có bạn.

Chúa Giê-xu đã chết vì bạn. Vậy, còn điều gì ngăn trở bạn đến với Chúa?

Lạy Chúa Giê-xu, vì tội lỗi của con mà Chúa đã chịu thống khổ và chịu chết, xin cho con biết yêu mến Chúa ngày càng hơn và biết ơn Ngài qua sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa đẹp lòng.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top