Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015

Thi Thiên 115:9-18
Hãy Tin Cậy Chúa!

“Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va: Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi những ai tin cậy Đức Giê-hô-va? Vì sao họ cần phải tin cậy Ngài? Bạn thể hiện sự tin cậy Chúa như thế nào trong đời sống mình?

Trong khi các Dân Ngoại nhờ cậy nơi những hình tượng một cách vô ích (câu 4-8), thì lời kêu gọi dành cho con dân Chúa là: “Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va” (câu 9-11). Các thành viên trong cộng đồng dân Chúa bao gồm: Người Ít-ra-ên, nhà A-rôn (một gia tộc đặc biệt thuộc chi phái Lê-vi, các thầy tế lễ của Ít-ra-ên xuất thân từ gia tộc này), và tất cả những người kính sợ Đức Giê-hô-va (dù họ không thuộc người Ít-ra-ên hay nhà A-rôn).

Tất cả những ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va! Hãy bước đi trong đường lối Ngài! Hãy nương dựa vào Chúa và trông đợi Ngài! Hãy phó thác mọi vấn đề, mọi gánh nặng của mình cho Ngài! Hãy bình an trong Đức Giê-hô-va! Vì Ngài là “sự tiếp trợ và cái khiên” của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất luôn ở cùng, bảo vệ chúng ta trong những lúc nguy nan. Và chỉ có Chúa mới đủ năng quyền để cứu giúp chúng ta trong những hồi gian khó.

Những người tin cậy Đức Giê-hô-va chắc chắn được Ngài ban phước, cho mình và cả những thế hệ theo sau (câu 12-15). Đức Chúa Trời là nguồn phước. Tin cậy Đức Chúa Trời là chúng ta đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào nơi bảo đảm sinh nhiều lợi tức nhất. Những ơn phước chúng ta nhận được từ sự tin cậy Chúa không chỉ là vật chất, mà quan trọng hơn là những ơn phước thuộc linh, những điều chúng ta không thể cân, đong, đo, đếm được. Nhưng đó là những ơn phước vô giá chỉ có trong Chúa. Đó là ơn tha thứ, ơn cứu rỗi, là sự sống đời đời, là sự bình an vượt qua đau khổ, là niềm vui khi có Chúa ở cùng, là sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh,… Mỗi ơn phước như vậy là một kho báu mà con người cố công tìm kiếm, nhưng chỉ những ai tin cậy Đức Chúa Trời mới tìm thấy được.

Và khi đã tìm thấy những kho báu ơn phước này, những người tin cậy Chúa sẽ “ngợi khen” Ngài “từ bây giờ cho đến đời đời!” (câu 18). Đó là đáp ứng tự nhiên và phải lẽ của chúng ta trước Đức Chúa Trời và tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta.

Bạn kinh nghiệm những ơn phước nào khi tin cậy Chúa? Bạn đã làm gì khi nhận được những ơn phước đó?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy Ngài, vì Chúa là sự cứu giúp và cái khiên của con. Con cảm tạ Chúa!

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top