Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2015

Cô-lô-se 3:16-17
Hành Trang của Khách Lữ Hành

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

Câu hỏi suy ngẫm: Cô-lô-se 3:16-17 dạy chúng ta cần mang theo những hành trang nào trong đời? Xin cho biết tầm quan trọng và công dụng của những hành trang đó. Bạn trang bị các hành trang ấy bằng cách nào?

Ba hành trang khách lữ hành trên đường về Thiên Quốc cần mang theo là Lời của Đấng Cơ Đốc, tôn ngợi Chúa, và Danh Chúa.

Lời của Đấng Cơ Đốc chính là những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, là Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. Khách lữ hành trên đất cần phải thấm nhuần lời dạy của Chúa vì Lời Ngài cho chúng ta thấy tội lỗi để ăn năn, chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi để tin nhận, cho chúng ta thấy được một tương lai phước hạnh trong cõi vĩnh hằng để an lòng vững bước trên linh trình, và thúc giục chúng ta rao truyền ơn cứu chuộc cho nhiều người tin theo để được cứu. Ngoài ra, Lời Chúa cũng giúp chúng ta khôn ngoan để dạy dỗ và khuyên bảo nhau trên đường về Thiên Quốc. Để Lời của Đấng Cơ Đốc đầy dẫy trong lòng, chúng ta cần đọc, học, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, và quyết tâm vâng phục Lời Chúa dạy để hành trình về Thiên Quốc của chúng ta không bị lạc lối; đắc thắng sự tấn công của ma quỷ và sự yếu đuối của xác thịt hầu đến đích trong vinh quang.

Hành trang thứ hai là tinh thần ngợi tôn Chúa. Câu 16b dạy khách lữ hành trên đất hãy dùng những Thi Thiên, Thánh ca, và linh khúc để chúc tụng Chúa với tất cả tấm lòng. Đây là những lời dạy dỗ của Chúa được phổ thành vần, thành điệu, thành nhạc. Nhờ vần điệu nên dễ dàng đi vào tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Và đây cũng là nhịp cầu nối liền tâm hồn của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta ca ngợi Chúa hết lòng, tâm hồn chúng ta sẽ được sửa soạn để Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta.

Hành trang thứ ba khách lữ hành cần mang theo là Danh Chúa. Câu 17 dạy: “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều…” Điều này không có nghĩa là làm gì cũng kêu lên “nhân danh Chúa Giê-xu,” nhưng là nói và làm mọi sự thế nào để Danh Chúa được tôn vinh như 1 Cô-rinh-tô 10:31 dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua tấm lòng cảm tạ (câu 17b).

Trên hành trình về Thiên Quốc, bạn tự xét thấy mình còn thiếu hành trang nào?

Lạy Chúa, xin cho con mang theo đủ hành trang, để hành trình của con được thông suốt và đến đích. Xin Chúa giúp con luôn ham thích học Lời Ngài, tôn vinh Ngài, và bày tỏ Danh Ngài qua đời sống biết ơn của con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top