Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2015

Giăng 13:34-35
Khách Lữ Hành và Bạn Đồng Hành

“Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (1 Phi-e-rơ 2:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Là khách lữ hành, chúng ta cần cư xử với anh chị em trong Chúa, là những người đồng hành ra sao? Tại sao? Khi sống như vậy thì những người chung quanh sẽ nhận ra điều gì nơi chúng ta?

Trên đường về Thiên Quốc, chúng ta có những người bạn đồng hành. Ấy là những anh chị em cùng niềm tin. Lời Chúa dạy chúng ta phải yêu thương anh chị em mình.

Tại sao? Trước hết, vì đây là điều răn Chúa Giê-xu ban hành trước khi Ngài chuẩn bị lên thập tự giá. Chúa phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34). Chúa không chỉ khuyên chúng ta hãy yêu nhau, nhưng Ngài nhấn mạnh đây là một điều răn mới, sống yêu thương là một mệnh lệnh phải làm dù muốn hay không muốn. Khách lữ hành và bạn đồng hành trên đường về Thiên Quốc phải cư xử với nhau bằng tình yêu theo mẫu mực của Chúa, đó là tình yêu không vụ lợi, không tính toán, cũng không phải là loại tình yêu chiều chuộng làm vui lòng nhau, nhưng là tình yêu hy sinh, tha thứ, và luôn tìm cách đem lại ích lợi cho người mình yêu mến.

Hơn nữa, khi yêu thương nhau, chúng ta cũng giúp cho người khác dễ nhận diện chúng ta. Khách lữ hành Thiên Quốc không cần đồng phục, cờ xí, huy hiệu. Nhưng bởi sống yêu thương chân thật với nhau, nhiều người sẽ dễ dàng nhận ra chúng ta là con cái của Đấng Yêu Thương. Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (câu 35).

Tình yêu của khách lữ hành và bạn đồng hành phải phát xuất từ tấm lòng, chứ không phải chỉ là cảm xúc mà thôi. Yêu thương gồm cả một quyết định, một cam kết, một thái độ sống biết tôn trọng, sống vì ích lợi của người mình yêu.

Trên đường về Thiên Quốc, bạn đối xử thế nào với những người đồng hành với mình? Người chung quanh có thể nhận thấy bạn là con cái Chúa qua cách bạn đối xử với anh chị em mình không?

Lạy Chúa, xin cho con thật sự yêu thương anh chị em cùng niềm tin và biết bày tỏ tình yêu ấy với họ một cách cụ thể, xin giúp con sống xứng đáng là con cái của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top