Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2015

Rô-ma 13:1-7; 1 Phi-e-rơ 2:13-15
Khách Lữ Hành và Chính Quyền

“Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (1 Phi-e-rơ 2:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với các cấp chính quyền? Vì sao? Việc vâng phục nhà cầm quyền chứng tỏ điều gì? Có giới hạn nào trong việc vâng phục chính quyền? Cho thí dụ.

Con cái Chúa là công dân Thiên Quốc, là đại sứ của Nước Trời, là hoàng tử hay công chúa của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Lời Chúa dạy chúng ta không được coi thường, nhưng phải vâng phục và tôn trọng các cấp chính quyền của các nước nơi trần gian này.

Vâng phục là vâng lời, tuân thủ những luật lệ, mệnh lệnh do bậc cầm quyền ban hành. Các luật lệ ngày nay bao gồm tất cả luật lệ của quốc gia, kể cả luật hành chính, giao thông, thuế má, v.v… Tôn trọng là không xúc phạm đến danh dự những người cầm quyền.

Lý do chúng ta phải vâng phục các nhà cầm quyền vì chính Chúa là Đấng thiết lập chính quyền. Chúa biết con người đầy tội lỗi, gian ác nên không thể sống yên ổn với nhau một cách tự nhiên. Chúng ta cần có chính quyền để giữ gìn trật tự, lãnh đạo công chúng đến những mục đích chung tốt đẹp. Chính quyền đặt ra các luật lệ và thưởng phạt người dân theo các luật ấy để bảo tồn trật tự và an sinh xã hội. Vì thế, con cái Chúa vâng phục và tôn trọng các bậc cầm quyền là góp phần vào sự an sinh của mọi người và chính bản thân mình. Hơn nữa, việc vâng phục và tôn trọng nhà cầm quyền cũng làm chứng tốt cho Danh Chúa. Người ngoại nhìn thấy chúng ta là những công dân gương mẫu, họ sẽ nể trọng chúng ta và kính trọng Chúa là Đấng chúng ta tôn thờ.

Tuy nhiên, việc vâng phục cũng có giới hạn của nó. Khi nhà cầm quyền có những luật lệ hay mệnh lệnh trái với Lời Chúa, thì con dân Chúa phải theo gương các sứ đồ: “Thà phải vâng Lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29). Điều này đã xảy ra trong lịch sử giáo hội nhiều nơi trên thế giới. Từng hồi từng lúc, có những nhà cầm quyền ngăn cấm người dân tin Chúa, thờ phượng Chúa, và rao truyền Danh Chúa. Trong những trường hợp ấy, con dân Chúa không thể vâng phục nhà cầm quyền được. Cũng có trường hợp các cấp chính quyền đối xử bất công, trái luật pháp, con dân Chúa có quyền khiếu nại thay vì cam chịu. Đây là cách Sứ đồ Phao-lô đã làm khi ông bị người Do Thái mưu hại. Ông đã khiếu nại lên hoàng đế La Mã.

Việc vâng phục chính quyền thì có giới hạn, nhưng việc tôn trọng thì hầu như không giới hạn. Dù chính quyền sai hay đúng, chúng ta có vâng phục hay không, chúng ta vẫn phải tôn trọng những người cầm quyền. Chúng ta có thể bất đồng ý kiến với người cầm quyền, nhưng không nên xúc phạm đến họ. Đây là cách các sứ đồ đã làm khi bị bức hại, hạch hỏi.

Bạn có thái độ nào đối với nhà cầm quyền?

Lạy Chúa, xin dạy con biết vâng phục và tôn trọng những người cầm quyền theo ý Chúa. Dù trong ở hoàn cảnh nào, xin Chúa hướng dẫn trên từng khía cạnh để con xứng đáng là con cái Chúa và luôn làm sáng Danh Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top