Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2015

1 Phi-e-rơ 2:11-12
Khách Lữ Hành và Dân Ngoại

“Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là ăn ở ngay lành? Con dân Chúa phải ăn ở ngay lành với Dân Ngoại trong những lãnh vực nào? Tại sao chúng ta cần ăn ở ngay lành như vậy?

Con dân Chúa luôn đối diện với những người ngoài Chúa. Kinh Thánh gọi họ là những người ngoại, tức là người chưa tin Chúa. Những người này cũng là khách lữ hành, nhưng họ chưa biết sẽ đi về đâu. Kinh Thánh dạy chúng ta phải ăn ở ngay lành với Dân Ngoại. Ăn ở ngay lành là cư xử phải lẽ, ngay thật, trong sạch đối với tha nhân. Chúng ta có thể suy nghĩ đến ba lãnh vực cần ngay lành:

Tiền bạc: Con cái Chúa phải trong sáng trong vấn đề tiền bạc. Không làm những việc phi pháp, thiếu đạo đức nhưng phải kiếm tiền cách lương thiện, chính đáng. Không lường gạt, bóc lột ai để lấy tiền, và phải trả tiền đầy đủ cho những người mình thiếu, cho cá nhân cũng như các công ty, chính phủ. Là nhân công, chúng ta phải là những nhân công đáng tín nhiệm. Là chủ, chúng ta phải là những người chủ công bằng, tử tế, và biết quan tâm đến nhân công của mình.

Tình cảm: Con cái Chúa phải đứng đắn trong quan hệ tình cảm. Mối giao tiếp của chúng ta với người khác phái phải trong sạch.

Lời nói: Lời nói của con cái Chúa cần phải thanh sạch, đáng tin cậy, mang tính gây dựng. Không nói những lời tục tỉu, dối trá, không xứng hiệp.

Tại sao chúng ta cần phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại? Ấy là để cho những người hay gièm chê chúng ta thấy việc lành của chúng ta mà chúc tụng Chúa. Người chưa biết Chúa thường nói xấu con dân Chúa, có thể họ chê chúng ta là cuồng tín, đạo đức giả, hẹp hòi, mê tín, v.v… Tuy nhiên, nếu cứ giữ vững niềm tin và sống ngay lành thì có ngày những người hay gièm chê chúng ta sẽ thay đổi thái độ, và họ có thể tin nhận Chúa vì thấy đời sống của con dân Chúa là tốt đẹp, đáng quý.

Là những khách lữ hành trên đất, bạn có để lại gương mẫu hay tiếng tăm nào trên hành trình qua trần gian này không?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống ngay lành, chân thật với mọi người trong mọi phương diện để con sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top