Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015

Ga-la-ti 5:13-25
Những Điều Phải Kiêng Cữ

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:11-12).

Câu hỏi suy ngẫm: Khách lữ hành trên đất cần kiêng cữ những gì? Ưa muốn của xác thịt là gì và gồm những gì? Tại sao chúng ta cần kiêng cữ những điều ấy?

Khi ý thức rằng mình là những khách lữ hành trên đất, chúng ta sẽ có những suy nghĩ, lối sống, và cách cư xử khác hơn những người không có ý thức đó.

Trước hết đối với bản thân, 1 Phi-e-rơ 2:11 dạy rằng, chúng ta là khách lữ hành trên đất, cần phải kiêng cữ những điều xác thịt ưa thích. Nghĩa là đừng chiều theo xác thịt, hãy nhờ ơn Chúa để tránh làm những điều ấy. “Xác thịt” là bản tính tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh cho biết “xác thịt có những điều ưa muốn trái với Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:17). Ưa thích của xác thịt là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, v.v….

Chúng ta cần kiêng những điều xác thịt ưa thích vì những điều ấy chống trả với linh hồn, tức là làm hại linh hồn. Thật vậy, khi còn là người chưa tin Chúa, chúng ta chiều theo các việc làm của xác thịt và “làm con của sự thịnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3); tức là chúng ta đứng trong vị trí một tội nhân chờ ngày phán xét. Khi đã là con cái Chúa mà vẫn tiếp tục chiều theo xác thịt thì chúng ta sẽ làm buồn Chúa Thánh Linh, và linh hồn chúng ta sẽ không được hưởng phước hạnh của một con cái Chúa trên trần thế (Ga-la-ti 5:21b). Nếu không biết kiêng cữ những điều xác thịt ưa thích, linh hồn chúng ta sẽ bệnh hoạn vì tiêm nhiễm những căn bệnh của thế gian và chúng ta vẫn cứ sống trong bất an, buồn thảm. Chúng ta không thể làm muối của đất và ánh sáng của thế gian được.

Bạn có bị tiêm nhiễm những “căn bệnh” nào của thế gian không? Hãy nhờ Chúa chữa lành những bệnh tình của mình, và xin Ngài giúp bạn kiêng cữ những điều xác thịt ưa thích để được một tâm hồn lành mạnh như ý Chúa muốn cho bạn.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận diện những điều xác thịt ưa thích là những điều trái với Chúa Thánh Linh để con không chiều theo xác thịt, nhưng sống theo Chúa Thánh Linh trong mọi sinh hoạt của con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top