Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2015

Khải Huyền 20:14-15; 21:1-4
Đích Đến của Khách Lữ Hành

“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau cuộc hành trình trên đất, con người sẽ đi về đâu? Xin mô tả hai nơi cư ngụ cuối cùng của nhân loại. Làm sao để có thể đến nơi phước hạnh? Bạn đã và đang làm gì cho những người chưa biết đường đến nơi phước hạnh?

Con người không phải lang thang trên trần gian này suốt cuộc đời mình rồi biến mất, nhưng con người sẽ cư ngụ vĩnh viễn tại một trong hai nơi sau đây:

Nơi thứ nhất: Thiên Đàng. Khải Huyền 21:1-4 giới thiệu cho chúng ta một nơi ở gọi là trời mới và đất mới, Kinh Thánh cũng gọi đó là Thiên Đàng, Nước Chúa, hay Nhà Cha. Với trí óc hạn hẹp của con người tội lỗi, chúng ta không biết đất mới ở đâu và cụ thể thế nào, nhưng Kinh Thánh hé mở cho chúng ta thấy một số đặc điểm tốt đẹp của nơi ở thứ nhất mà khách lữ hành sẽ đến: Nơi ấy sẽ không còn tội lỗi. Nơi trần thế, chúng ta phải nếm trải đau đớn, buồn phiền, khổ sở, bệnh tật, và chết chóc, nhưng trong Nhà Chúa, tất cả những khổ lụy đó sẽ không còn nữa (Khải Huyền 21:4). Và phước hạnh lớn nhất là Chúa sẽ ở với chúng ta và chúng ta sẽ là con dân Ngài (Khải Huyền 21:3).

Nơi thứ hai: Địa Ngục, còn gọi là hồ lửa (Khải Huyền 20:14-15): Địa Ngục trái ngược với Thiên Đàng, nơi ấy không có sự hiện diện của Chúa (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9), không có vui mừng, bình an, mà chỉ có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 8:12). Đây là nơi đến của những khách lữ hành không có tên trong Sách Sự Sống, nghĩa là những người không tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Hồ lửa là nơi Chúa sắm sẵn cho ma quỷ (Khải Huyền 20:10), những khách lữ hành đi theo con đường của ma quỷ cũng sẽ đi đến nơi ở của chúng.

Điều đáng phải nhớ là cả Thiên Đàng lẫn Địa Ngục đều là cõi vĩnh hằng. Đây là hai nơi đến cuối cùng của khách lữ hành. Khi đã đến một trong hai nơi đó rồi, chúng ta không thể quay lại hay thay đổi được nữa.

Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho chúng ta một nơi ở phước hạnh. Trong Giăng 14:2, Ngài phán “trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở,” nên Ngài muốn chúng ta đừng mải mê trên linh trình mà hãy giới thiệu Phúc Âm cho nhiều khách lữ hành khác để họ cũng được đến nơi ở phước hạnh như chúng ta.

Bạn tin mình sẽ đến nơi nào sau khi chấm dứt cuộc hành trình trên đất? Tại sao bạn tin như vậy?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì khi tin nhận Chúa, con được đến Thiên Đàng phước hạnh của Ngài. Xin Chúa cho con biết tận dụng mọi cơ hội để giúp những người chung quanh biết đường đến Nước Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top