Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014

Ê-sai 37:1-20
Hạ Mình Ăn Năn

“Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử Ký 7:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia làm gì khi đất nước lâm nguy? Ông công bố và xưng tụng Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn học được gì từ cung cách và lời cầu nguyện của Vua Ê-xê-chia?

Ngay từ đầu câu chuyện, chúng ta thấy hình ảnh của một vị vua ăn năn, hạ mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đền thờ (câu 1). Khác với những nhà lãnh đạo khác, Vua Ê-xê-chia hiểu rằng, việc điều hành quốc sự, đặc biệt là trong tình huống đất nước lâm nguy, sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và sự cầu thay của các tiên tri. Vua Ê-xê-chia có đủ kinh nghiệm và khôn ngoan để hiểu rằng tường thành kiên cố, nguồn nước dồi dào và kho vũ khí đáng kể cũng không thể giúp ông chiến thắng kẻ thù. Vì thế, ông hạ mình ăn năn và trông cậy sự giải cứu từ trên cao khi bị kẻ thù đe dọa.

Ngày nay, hạnh phúc cá nhân, kể cả của một dân tộc, bị đe dọa bởi nhiều yếu tố bên trong cũng như bên ngoài, không còn là vấn đề chúng ta nói đến khi tán gẫu hay đọc thấy trong thì giờ nhàn rỗi. Sự xúc phạm cá nhân gây đau buồn, thương tổn, và những đổ vỡ trong xã hội ngày càng gia tăng trong thế giới của chúng ta. Những thành phố đầy tội ác và sự tác hại của việc thay đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng không chỉ là điều gây nhức nhối, mà còn là sự đe dọa đến sự an nguy của con người. Chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề này ra sao? Cảm thấy mình bất lực và đùn đẩy việc giải quyết những nan đề này cho những thế hệ sau, hay là học giấu mình trong Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài như Vua Ê-xê-chia đã làm?

Câu chuyện cho thấy Vua Ê-xê-chia không làm gì khác hơn là cầu nguyện và trình dâng sự đau khổ của ông khi kẻ thù xúc phạm đến Danh Thánh của Đức Chúa Trời (câu 2-4). Vua Ê-xê-chia công bố quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và tôn cao Ngài (câu 16). Ông cầu nguyện xin Chúa nhìn thấy và nghe những lời phạm thượng mà Vua San-chê-ríp đã nói (câu 17). Sau đó, ông kể ra tất cả điều đau buồn mà A-si-ri đã làm cho các nước khác (câu 18, 19). Trong khi cầu nguyện, Vua Ê-xê-chia chú tâm vào uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và thiên hướng truyền giáo của dân tộc ông, ông mong qua sự việc giải cứu này, nhiều nước sẽ biết đến Danh Chúa là Chân Thần duy nhất (câu 20). Hạ mình ăn năn và nhờ cậy hoàn toàn vào Chúa là bí quyết để giải quyết mọi nan đề.

Bạn học cách “giấu mình trong Đức Chúa Trời” như thế nào?

Lạy Chúa, xin dạy con hạ mình ăn năn và cầu nguyện với Chúa hôm nay. Xin mở lòng con ra để nhận biết uy quyền tối thượng của Ngài để cứ giấu mình trong Ngài và trung tín công bố cho mọi người biết đến Danh Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Phi-e-rơ 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top